Godina Bunnoo Beddellee, aanaa Cawwaaqaa, ganda Mirgisaatti waraanni Abiy Ahmed

Godina Bunnoo Beddellee, aanaa Cawwaaqaa, ganda Mirgisaatti waraanni Abiy Ahmed

Oduu addaa
Amajjii 27 2020

Godina Bunnoo Beddellee, aanaa Cawwaaqaa, ganda Mirgisaatti waraanni Abiy Ahmed maqaa sakatta’iinsa WBO jechuun bobbaase, mana jireenyaa uummataa mana afur (4) gubdeetti, qabeenya dhaabbataa hawaasichaa kan akka caatii (jimaa), buna, shonkoora, Muuza fi Ooyruu qote bulaatti ibidda qabsiisuun gubdeetti. Maatiin 35 ol ta’an qabeenyaa fi mana isaanii gadhiisuun godaananiiru. Kana malees, namoota gabaa deeman, qabdee, nama shan harkaa qarshii kuma sadi sadi hunda isaanii harkaa fudhachuun, yoo isin gaafatan, “WBO’tu, nurkaa fudhate” jedhaa, jechuun saamteetti

Haga yoomiitti, Oromoon saamama? Haga yoomiitti, ooyruu isaa qe’ee, isaa irraa godaana. Kan nama gaddisiisu, uummatni aanaa Cawwaaqaa keessa jiraatu, hawaasa godina Baha Oromiyaa irraa dhufedha. Isaan kana, buqqisuun, godaansisuun, ajeesuun, reebuun, hidhuun, akka malee dararamaa jiru.

Uummata keenyaaf sagalee haa taanu


YOOYYAA! Sagantaan keenya eegaleera!
– Ajjeechaa Godina Qeellam Wallaggaa
– Nageenya Oromoo fi Oromiyaarratti ejjennoo paartilee siyaasaa Oromoo
– “Daa’ima mana hidhaatti deddeebisaan hoosisti” – Harmee Caaltuu Taakkalaa
Dhiyaadhaa!
January 27\1\2020 “Oduu Injjifannoo Wabo Guyya Har,aa Lixa Oromiya Ona Gimibi Nannawa Gorsa Or Maqaa Najjoo Iddoo Jedhamtuti Humna Goleesitu Ummata Nagaaya Jumladhaan Fixa Turteerrati Tarkaanif Gotichi Irrati Fudhateeni Loltoota Diinaa 112 Yomu Ajjessu 99 Madoo Godheera Akkasumas Garaa Abbaa Seena Keessatis Tarkaanif Leenci Boosana Humna Diinaarati Fudhateeni Loltoota Diinaa 74 Yomu Ajjessu 63 Madoo Ona Hawaagaalaan Nannawa Laga Birbirritis Tarkaanif Gooni Fudhateeni Loltoota Diinaa 58 Yomu Ajjessu 45 Madoo Godheera Gara Meeshatiin Meeshoota Gara Garaa Bayeenis Gal Wbo Tateera Kanaaf Ummani Kenyas Wbo Cinaa Akka Dhabaatan Isiniin Jenna Horaa Bulaa Injjifannoo Ummata Oromoof


#Eebba_humna_addaa_WBO
26/1/2020

#ODUU_GAMMACHIISAA!
°========{{{{{========°

Eebbaa humna addaa Waraana Bilisummaa Oromoo(Oromo Liberation army Special Force) Zoonii Kibbaa Godina Gujii bahaa Aanaa Gumii Eeldalloo!
°==================================°

Ammajii 23/2020 Godina Gujii bahaa Aanaa Gumii Eeldalloo keessattii Waraanii Bisummaa Oromoo naannicha keessa socho’uu humna addaa Waraana Bilisummaa Oromoo ykn Oromo Liberation army special force (OLA) kan jedhamuu baay’inaan namoota dhabbaa Saddeetiif afurtamii ja’aa (846) leenjisee irbuu seensisee eebbiseera! Humnitii addaa eebbifamee kun gara Ganda,Aanaa,Magaalotaaf Godinaattii raabsamuun hojii isaa eegaleera! Kanaafuu miseensoonnii Adda Bilisummaa OromooMiseensonnii Waraana Bilisummaa Oromoo,deeggartootaafi Jaallatoonnii Qabsoo Bilisummaa Oromoo baga gammannee baga gammadan jenna!

#Diina garaan ha gubatuu!

#Enough is Enough!

#No more days is left!

#Gadaan_Gadaa_Xummuraa_ Gabrummaati!

#Injifannoon_Uummata_Oromoof!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.