Gootichi WBO Zoonii Kibbaa Duula Maqaa Elamoo Qilixuu Operation jedhu itti Moggaasee

Gootichi WBO zoonii kibbaa duula maqaa Elamoo Qilixuu operation jedhu itti moggaasee

Elemoo Qilxuu operation gaafa 7//8/2021 irraa eegale, sirna gabroofataa buqisuun biyya isaa dhuunfachuu itti fufee guyyaa 9/08/2021

Akkuma guyyoota lameen dabree e guyyaa 3faf WBO ZK koonyaa Gujii Lixaa Tarkaanfii isaa ittumafufuun Gaafa Guyyaa 8/8/2021 Galgala keessa naannoo sa’aa 11:30tti Godina Gujii Lixa Ona Bulee horaa Ganda Mirgoo Qorrobboo tti Tarkaanfii fudhateen waardiyaa sirna faashistii abiy Ahimad Guutumaan guututti Ari’ee keessaa baasuun Waajirootasfi galmeelee hedduu gubee dhabamsiisuu danda’eera ittuma fufuun fuula saa Gara magaala Guddittii Godinichaa kangodhate Gootichii wbo zooniikibbaa kun 9/8/2021 onuma Bulee horaa Ganda Dibbisaa oggoo Magaala B/H raarraa 3km qofti kanhafurratti waardiyaaf ergamtuu PP Kan milishaaf humna addaa jettee of waamtu Guutumaan guututti Ari’ee erga keessaa baaseebooda uummatasaa woliin walitti makamuun diichisaafi dhaadachaa ooleera haaluma walfakkaatuun Gandoota Aanicha Jalatti argaman kanneen Akka Kaphee, Kalaaltuu, Saalajjii Eelabaddeessaa, Saarajjii Abudee maadanaa Qilleensoo Rassaafii kkf Bakkoota Guyyaa har’aa Jechuunis 9/8/2021 Akka haaraatti to’annoo wbo Koonyaa Gujii Lixaa Jalatti Galfamaniidha . Vedio ganda ganda Dibbisaa gogaa, Kalaaltuu saawwa fi kaphe nu dhaqa ilaalaa.

Lolli hanga Bilisummaa Walabummaafii Birmadummaatti ittifufa!
IUOf!!
Hagayya 9 / 2021Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.