Haala Baqattootni Saud Arabiyaa keessa jiran akkan yaaddessaadha jedhan ilmaan Oromoo hidhamanii dararamaa jiran

Haala Baqattootni Saud Arabiyaa keessa jiran akkan yaaddessaadha jedhan ilmaan Oromoo hidhamanii dararamaa jiran.

[SQ-Waxabajji 15/2021]
Oromoo
Haala Baqattootni Saud Arabiyaa keessa jiran akkan yaaddessaadha jedhan ilmaan Oromoo hidhamanii dararamaa jiran.

Lammiileen Itiyoophiyaa hedduun hiyyumaa fi roorroo daangaa darbe baqatanii kan biyya abbaa isaanii lakkisanii biyya Ormaatti baqatan Ilmaan Oromoo hedduun kan ba’aan gabruummaa biyyaa ormaatti isaan godaansiftee baqatani biyyaa Saud-arabia jiratan haala hamaa keessaa jiru.

Baatii jahaa oliif manneen hidhaa Saud Arabiyaa keessatti hidhamanii kan dararamaa jiran dargaggootni hedduun haalli isaan keessa jiran akkaan yaaddessaa tahuu irraa kan ka’e huccuu jijjiirratan dhabanii dhibee adda addaaf saaxilamaa hanga Lifaafa ykn pestal ofitti maranii uffatanii salaatan irra gahanii jiraachuu suuraaleen miidiyaa hawaasaarra naannahu ni mul’isa.

Yeroo ammaa kana torban dabarsine keessa Sabaaba hin beekamneen baqatan biyyaa itiyoophiyaa tokko poolisii biyyaatti irratti erga ajjeechaa raawwateen booda Lammiileen Itiyoophiyaa baqatanii Saud Arabiyaa keessa jiran haalaan rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun dhagahame.

Yeroo ammaa kanas dargaggoonni hedduun bakka hojii idilee qacaramanii hojjetanii qabamanii reebamuu fi manneen hidhaa keessatti ugguramanii dararamaa kan jiran lakkoofsaan hedduu kan tahan yoo tahu qaama rakkoo isaanii furuuf yaalii godhes akka hin jirre waraabbiin sagalee mana hidhaa keessa taa’anii hidhamtootni karaalee miidiyaa hawaasaa lakkisan ni argisiisa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.