Harari community stands with our community in Australia

Harari community stands with our community in Australia

Kun cuunfaa ibsichaa kan Afaan Oromootiin dhiyaatee dha.

United Australian Harari Council ibsa gaddaa fi deeggarsaa baasee Hawaasa Oromoo Australiaf ergeen ajjeechaa artistii Oromoo jaalatamaa fi kabajamaa, Haacaaluu Hundeessaa, irratti raawwatametti gaddi guddaan kan itti dhagayame ta’uu ibse.
Harari
Maatii, hawaasaafi ummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawweera.
Akkasumas sababa ajjeechaa kanaatiin mormii ka’e irratti lubbuu lammiilee darbeefis gadduu ibseera; kanneen gadda keessa seenaniifis jajjabina hawweera.

Ajjeechaan artistii sagalee ummata Oromoo ta’e irratti raawwaate kun itti yaadamee, karoorfamee fi qoratamee kan godhame ta’uu isaaf ragaan, ajjeechicha booda yakkicha dhoksuuf, akkasumas sababa ajjeechaa kanaan kan miidhaman ummata Oromoo gaafatamtoota gochuuf yaaliiwwan godhaman ragaa dha; gochichi sirna tokkoon akka qajeelfamee raawwames hubachuun akak danda’amu ibseera.

Gochaan kun ummatni Oromoo sirna bulchiinsa biyyattii keessatti akka hin hirmaanneef kan raawwtamee dha.

Yakki kun qaama walaba ta’een sirriitti akak qoratamuu fi itti bahi qorannichaa guutuun ummataaf akka ifa godhamus gaafataniiru.

Dallansuu ajjeechichaan walqabatee mormii ka’e sababeefafchuun mootummaan sababii ilaalchaan namoota hidhuu irraa akka ofqusatu, namoonni ilaalcha siayasaa isaaniitin hidhaman martis akka hiikaman gaafatee, gochaaleen kunis lammiileen akka shororkaa’an kan godhu, hirmaannaa siyaasaa irraa akka fagaatan kan taasisuu fi ardaan siyaasaa akka daran dhiphatu kan godhu ta’uu ibsuun yaaddoo qabu kaa’eera.

Ibsichi dhuma irrattis, yeroo qoraamataa kana keessatti ummata Oromoo waliin akka dhaabbatuu fi gadda ummaticha mudates waliin akka qooddatu beeksiseera.

#AbiyMustGo #Stand4HumanRights #FreeOromia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.