Hidhamtoota mana hidhaa bahan – Magaala Jalduuti


“Kun magaala jalduutti hidhamtoota oromoo mana hidhaa diinatii ba’aniif simanna yoo taasisani fi erga hidhamtoonni kun ummata isaanif dabarsan. Maqaan Hidhamtoota kana Galaanaa Nagaraa, Lalisee Dhaabaa fi Lammii jalduu jedhamu, Lammii jalduu kan jedhamu kun Obboo Baqqalaa Garbaafaa waliin ta’uun faaruu mana murtii keessatti farfataan sana mucaa qopheessedha.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.