Hidhamtoota Siyaasaa M/murtii bilisaan lakkise yeroo isaan bahan humni tikaa balbala mana hidhaa irratti ukkaamsuun barame.

Hidhamtoota Siyaasaa M/murtii bilisaan lakkise yeroo isaan bahan humni tikaa balbala mana hidhaa irratti ukkaamsuun barame.

SQ | Caamsaa 18, 2021
Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo galmee Kiisii Qixxummaa jalatti argaman namoota 20 keessaa hidhamtoota 12 M/murtii federaalaa Olaanaa dhaddachi Caffee Tumaa Caamsaa 17/2021 bilisaan lakkise Caamsaa 18/2021 mana hidhaa irraa yeroo bahan humni waraanaa ukkaamsuun bakka geesse dhabaman.
Akka maddeen keenya Nuuf himanitti Hidhamtootni Siyaasaa kan qondaallii Siyaasaa ABO koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessatti argamu bara 2019 kan tohatamanii mana Hidhaa Qilinxoo waggaa lamaaf beellama deddeebi’aa turan Yoo tahu Caamsaa 17/2021 manni murtii federaalaa Olaanaa Dhaddachi Caffee Muudaa ragaa Abbaan Alangaa dhiyyeessee dhageesisaa ture hidhamtoota kanneen hin himachiisu jechuun namoota 20 keessaa 12 bilisaan akka lakkifaman yoo ajaja kennu hidhamtoota siyaasaa galmee kana jala jiran namoota 8 immoo akka of irraa ittisan ajaja kennuun beellama itti aanu kennee jiraachuu maddeen keenya SQtti himaniiru.
Hidhamtoota Siyaasaa Galmee Kiisii Qixxummaa jalaa bilisa bahan kunneen Caamsaa 18/2021 mana hidhaa Qilinxoo irraa yeroo lakkifaman humnootni waraanaa fi tikaa balbala mana hidhaa dura dhaabbachuun hidhamtoota bilisaan lakkifaman bakka geesse dhabamuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiru.
Maqaan hidhamtoota kanneenii:
1. Kissii Qixxummaa
2. Kol. Gammachuu Ayyaana
3. Dr, Fayyeeraa Mokonnin
4. Fiqiruu Dasee
5. Inspeektar Ungulaa Baqqalee
6. Usman Hasaan
7. Saj. Wadaajoo Malkaamuu
8. Amaanu’el Injiiguu
9. Biqilaa Damee
10. Lammeessaa Taakkalee
11. Inispektar Dorbos Cuukkoo
12. Charinnat Tarrafee kanneen jedhaman yoo tahu ammaan dura qondaalli siyaasaa ABO Kol. Gammachuu Ayyaanaa himatni addaan citee hiikamee kan ture yoo tahu ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa booda deebi’ee kan hidhamee himatni adda addaa erga irratti banamee manni murtii bilisaan isaan lakkisee booda ammas humnootni tikaa qondaala siyaasaa ABO Kol.Gammachuu Ayyaanaa himata duraan ajaja MM Itiyoophiyaan akka lakkifamu tahetti deebifamuun irra deebiin mana hidhaa Qilinxootti erga baatiiwwan 10 darban hidhamee booda Caamsaa 17/2021 manni murtii koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota 12 yoo bilisaan lakkisu kanneen biroo tika shirri pp godheen akka mana Hidhaa keessa turan taasifamaniiru.
Hidhamtootni Siyaasaa himata isaanii irraa bilisa jedhaman kunneenis hanga gabaasaa kana qindeessinutti waraqaan hiikumsaa mana murtii irraa akka gara mana hidhaa Qilinxoo isaan jiranitti ergamee lakkifaman taasifameen humnootni tikaa waraana fudhatee deemuun balabala mana hidhaa Qilinxoo irratti konkolaataan isaan ukkaamsuun yeroo ammaa bakka jiran baruun hin dandahamne.
Taatee har’a hidhamtoota Siyaasaa irratti tahe shira kaleessaa eegalee qindaayaa jiru tahuu gabaasnee turuun keenya ni yaadatama.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.