Hooggantooti TPLF Yakka Ganna 28 Oliif Oromoo Irratti kan Dalagan OPDO Waliini.

Hooggantooti TPLF Yakka Ganna 28 Oliif Oromoo Irratti kan Dalagan OPDO Waliini.

Ammajjii 14, 2021

Hooggantooti TPLF ganna 29 oliif yakka akaakuu hundaa gara jabinaan Oromoo irratti kan dalagaa turan kitillayyoota isaanii afaan Oromoo dubbatan, OPDO waliin ta’uunidha.

OPDOn karra banaa argateen akkasumas deggersa activistoota Oromoo fi dhaabbilee Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa bahaniin utubamanii aangoo karaa qaxxaamuraa argataniiin aboo mootummaa qabachuun xiyyeeffannaa isaanii duraa kan taasisan Oromoo waggaa 28 oliif ajjeefamaa ture, hidhamee gidirfamaa ture, kan qe’ee fi manni isaa diigamaa tureef haqa deebisuu osoo hin taane, yakka kaleessa TPLF waliin hojjechaa turaniif gaafatama jalaa ba’uu waan hin dandeenyeef sabboontotaa fi qabsaa’ota miidhaa irratti dhaqqabsiisaa turanii fi ummata Oromoo bal’oo fedhii Biisumaa fi walabummaa qabu dhabamsiisuu ture.

Hoggantooti TPLFis akkuma nami ‘waan facaafate haammata’ jedhamu sana, dhaaba kitillayyootaa maqaa OPDO jedhuun ijaarratanitti fayyadamanii saamichaa qabeenya Oromoo fi ajjeechaa Oromoorratti geeggeessaa turan dhaabuma ergamtuu kanaan karoora waggaa 100 Oromoo fi empaayera sana bulchuu baafatanii turan fincila Oromootiin akka ankaakan taasifamee, dhuma irratti exit strategy qopheeffatanii turaniin yakka waggaa 28 oliif dalagaa turaniif gaaffii fi gaafatama tokko gara Tigrayitti akka galan taasifaman. Exit startegy hoggantoota TPLFf aanjessuu keessatti activistootii Oromoo fi dhaabbileen ‘mormituu’ Oromoo biyya alaa turanii gara biyyatti deebi’an qooda akka qaban odeeffama.

Akka gareettis tahe akka dhuunfaatti kanneen maqaa Oromootiin bara 2018tti biyya galuun hatamuu/butamuu injifannoo Oromoof qooda olaanaa warri qaban, haqa Oromoo osoo hin eegsisin ykn miidhami Oromoo waggoota 29 oliif gaaffiin jaarraa 1 olii osoo deebii hin argatin tokkummaa Oromoo keessattu tokkummaa Qeerroo laafisuun haala anja’aa murna nafxanyaaf waan uumaniif, gareen humna hiika qabu hin qabne, gaaffii haqaas hin qabnee fi mormii mul’ataa tokko hin godhin waggaa 29 mataan rukutamee ture, kan diina seenaa Oromoo tahe akka haxxummaan aangoo qabatu taasifame. Kanaan murni nafxanyaa dhagaa tokkoon sinbira lama ajjeesaa jira.

Gama tokkoon Oromoo, sabboonummaa Oromoo fi Oromummaa lafarraa haxaa’uuf duula walirraa hin citne geggeessaa, gama biraan immoo murna TPLF kana kan Oromoon gaaffii tokko malee tola gara qe’ee isaaniitti geggeesse Habashaan aadaa haaloo walirratti ba’uun fayyadamanii haaloo ganna 29 olii bahataa jiru.

Oromoon garuu ammallee rakkoo keessoo isaa qoratee, diina isaa adda baafachuun waan irratti akka gahaatti hojjetaa jiru hin fakaatu! Waan Naffaxaanyaan faayidaa aangoo siyaasaa beektu hojjettu xiinxala.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.