Hubachiisa Koree Simannaa fi Deggarsa ABO Irraa Kenname

Hubachiisa Koree Simannaa fi Deggarsa ABO Irraa Kenname


(SBO/VOL – HAGAYYA 25, 2018) — Akkuma beekamu ABO fi Mootummaa Itoophiyaa jidduutti araarri taasifamaa jira. Araarri kunis bifa milkii qabeessaan deemaa waan jiruuf hooggansa dhaabichaa haala ho’aan simachuuf jecha sadarka Oromiyaatti simannaa kana kan qindeessu ‘Koree Simannaa Biyyooleessaa Hoggana ABO’ maqaa jedhuun magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee keessatti hundeeffamee jira.

Koreen kunis akkaatuma eegaleen godinaa fi Onoota Oromiyaa maratti koree xixiqqaa ijaaree dhiyyootti hawaasaaf ifa gochuuf qophii irra jira.

Ummati keenya haala nama gammachiisuun hooggansa Adda Bilisummaa Oromoo fi Waraana Bilisummaa Oromoo simachuuf gama hundaan qophii gochaa jirachuu isaaf galati keenya daangaa hin qabu.

Koreeleen simannaa addaa addaa beekamtii ABO ala dhaabbatan yoo jiraatanis haala sirna qabuun waaltina kanatti fiduun barbaachisaa waan ta’eef, koree waaltaa jalatti sirnaan akka qindooftan beeksifna.

Dabalataan namootii fi gareeleen hoggana Adda Bilisummaa Oromoo fi Waraana Bilisummaa Oromoof simannaa gaarii taasisuuf qooda irratti fudhachuuf dinagdeen deggaruu barbaaddaniif lakkoofsi baankii keenyaa:

Oromo Liberation Front

Oromia International Bank
Account Number: 915616/2010101/1
SWIFT code: ORIRETAA

Odeeffannoo dabalataaf
Tel: 0946269737
Email:michuulammiif@gmail.com

Oromo Liberation Front
Oromia Cooperative Bank
Account Number: 1000055028088
SWIFT Code: CBORETAA

Injifannoo Ummata Oromoof!
Koree Simannaa fi Deggarsa ABO Irraa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.