Ibsa Gaddaa: Du’a J/Fiqaaduu Magarsaa Irratti

Jaal Fiqaaduu Magarsaa du’aan addunyaa kanarraa boqotan.

Lakk: DDJS 035/Gadda112021

Guyyaa: Sadaasa 01, 2021

Ibsa Gaddaa

Qabsoo Bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromootiin geggeeffamu keessatti dirqama dhaabni itti kenne sirnaan ba’achaa kan turan Jaal Fiqaaduu Magarsaa dhibeedhaan qabamanii hospitaala Montigoomerii keessatti yaalamaa turuun du’aan addunyaa kanarraa boqotan. Godina Dhiha Shawaa, Aanaa Meettaa Roobiitti kan dhalatatan Jaal Fiqaaduu Magarsaa maatii isaanii waliin achii buqqaafamanii gara Dodolaatti baqatanii achitti barnoota isaanii sadarkaa duraas baratan. Bara 1980 gara ABOtti kan makaman Jaal Fiqaaduun, qabsoo kana keessatti wareegama guddaa kaffalanii bu’aa guddaas buusaniiru. Marsariitii (website) Adda Bilisummaa Oromo amanamummaa fi cichoominaan waggoota dheeraaf jaallan taligan keessaa tokko dabalee kan dhuunfaa isaanii ayyaantuu.org fi kichuu.com hundeessuun maxxansaaleen adda addaa irratti maxxanfamanii uummata biraan akka ga’an taasisaniiru. Marsariitiiwwan kun eenyummaa Oromoo beeksisuu fi guddisuu keessatti qooda olaanaa kan qaba. Madda odeeffannoo gaariis ta’ee odeessi sirnaa irraa burqaa turaniiru. Maxxansaaleen kumootaan lakkaa’aman irratti maxxanfamanii firris diinnis waa’ee Oromoo fi qabsoo isaa akka beeku taasisaa tureera. Kana malees, raadiyoo Afaan Oromoo fi miidiyaa Madda Walaabuu jedhamu hundeessuun uummataaf gumaachaniiru. Jaal Fiqaaduu Magarsaa Waldaa Gargaarsa Oromoo (Oromo Relief Association – ORA) keessatti qooda ofii kennuudhaan uummanni Oromoo sababa beelaa, waraanaa, ongee fi kkf miidhaman akka deeggaraman hojjechaa turaniiru. Jaal Fiqaaduu Magarsaa dhiibbaa karaa siyaasaa, dinagdee fi nageenyaa uummata Oromoo irratti raawwatu ittisuuf dhama’uu irratti umurii isaanii akka fixan namoonni beekan dhugaa ba’u. Biyya Amerikaa kutaa Maryland keessatti dhibee isaan mudate dandamachuu dadhabuudhaan lubbuun isaanii darbuutti gadda guddaatu nutti dhaga’ame. Maatii, jaallan qabsoo fi firoota Jaal Fiqaaduu Magarsaatiin jajjabina hawwaa, boolla isaanii dhaadhiin haa guutu jenna.

Injifanno Ummata Oromoof!

Jaarmiaa ABO Biyya Ambaa

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.