Ibsa Jaaramayaa Adda Bailisummaa Oromoo Biyya Ambaa

Ibsa Jaaramayaa Adda Bailisummaa Oromoo Biyya Ambaa:

Ajjechaan itti yaadamee qindoominaa fi hordofffii cimaadhaan Artistii Oromoo
Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hedduu nu gaddisiisa.

Ajjechaa laalessaan akkasii kun golee Oromia hunda keessatti bal’inaan gaggeeffamaa
jiraachuun dhugaa haalamuu hin dandahamne ta’uun beekkamaadha. . Mootummaan
aangoo qabatee biyyattii gaggeessaan jira jedhu ajjechaa akkasitti bal’inaan itti fufee
jiru kana of bira dabarsee kaanitti quba qabuuf yaaliin godhaa jiru mootummaa
gaafatamni itti hin dhagahamne ta’uu isaa kan agarsiisudha jannee amanna.
Sabni keenya roorroo daangaa dabre jalatti humnaan jiraachaa arra gahe, yeroo
ammaa kanaas duulla ajjechaa itti bobbaafamaa jiruun ajjeefamuun irraa hin
dhaabbanne. Baadiyaa hanga magaalaa, gammoojjii hanga baddaatti ajjechaan gara
jabinaa irratti raawwatamaa jira. Walumaa-gala lammiin keenya Oromoon akka
sabaattii fi akka lammii biyyaatti har’as ittisa dhabee jiraachaa jira.

Haallii fi tarkaanfiin naato-dhabeessi dhala namummaa akkasii kun ilmaan Oromoo
biyya keessaa fi ala jiran hunda obsa fixachiisaa jira. Suphaa fi kabeebsaan ittiin sabni
keenya sobamaa ture hanga eegamuu ol ta’uun isaa bubbulee jira.

Ajjechaa, dhumaatii fi gaaga’amni hin barbaachisne akkasii hawwii fi fedhii keenyas
hin turre. Haalli nuti hin sarminee fi hin simatin kun dhiibee humnaan nutti dhufe.
Akka haqaa fi wareegamaaf yoo tahe, haalli gagga’aan akkasii biyya keenya Oromia,
lammii keenya Oromoo irra gahuun waan hin malleef kana jalaa bahuudhaaf qabsoo
keenya jabaannee itti fufuun murteessaa ta’uu waliif akeekna.

Kanaafiis,Ibsa ABOn waa’ee ajjechaa Artistii Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisee
kaleessa, Waxabajjii 30, bara 2020 baase deggeraa, miseensotni fi hawaasni Oromoo
keessaa fi alaan sochii wal irraa hin citne kan bilsummaa isaatti kabajaa horu jabeessee
itti fufuu qaba. Haalli keessa seennee jirru wareegamaa fi tattaaffii bifa hundaa nu
JAARMAYAA ABO BIYYA AMBAA gaafaachaa deemaa waan jiruuf miseensotni keenya kan durii caalaa bifa walitti siqaa, ititaa fi jabaa taheen gumaacha qabsoon kun gaafataa jirtu guunnee argamuun dirqama qabsaawummaa fi lammummaa ti. Kanaaf, nuti hogganoonnii fi miseensotiin jaarmiyaa ABO biyyaa ambaa waliigala ajjeechaa, saamicha, hidhaa fi dararaa mootummaan ummata keenya irraan gahaa jiru sabootaa fi biyyoota adduunyaatti daran saaxiluu fi hawaasni keenya kan durii caalaa keessaa fi alaan wal gurmeessee jijjiirraa hundee biyyattii irratti fiduuf akka gurmaawuu fi sochii isaa bifa hundaan akka waliiin qindeessatu yaamicha godhna.

Akkasumas sabootaa fi sab-lammootni Oromia keessaa fi olloota Oromia duula
suukanneessaa kara hundaan Oromoo fi Oromia irratti aggaammatamee jiru kanatti
waliin hiriirree nagaa hawwinuu, bilisummaa sabni keenya fedhu, jireenya bir’uu hin
qabne keessa waliin jiraatu akka dhugoomsannu yaamicha keenya dhiheessina.
Injifannoo Ummata Oromoof!

DDJS Biyya Ambaa,
Adoolessa 02, bara 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.