Ibsa tarkaanfii WBO Zoonii kibbaa

Ibsa tarkaanfii WBO Sadaasa 26 /2020 Zoonii kibbaa

AWO ABO/WBO. Sadaasa 27, 2020
Ibsa tarkaanfii WBO
Meeshaa waraana WBOn zooni Kibbaa gafaa Sadaasa 26, 2020 PP irraa hikatee keessaa tokko.
Gootichi waraana bilisummaa oromoo WBOn zoonii kibbaa godiina Gujii bahaa keessatti tarkaanfii diina irratti fudhateen walumaa galaatti diina irraa nama( 88)ol ajjeesuun ( 132)ol ammoo madoon adabee jira.
Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo WBOn waraana mootummaa shiftaa yakka suukkanneessaa fi ajjeechaa fi reebicha ummata Oromoo irratti raawwachiisaa jiru, waraana humna Adda nama [60 ] fi minishootaa nama [40] magaalaa Jiddoolaa qubsiisee. Ol guddattoota Oromoo ijoollee dubraa 6 ganna 11-16 mana hidhaa jidoolaatti WBO jaalatuu fi deeggartuun hidhanii yakka gudeeddii irratti raawwatee fi ijoollee dhiiraa (6 ) ganna 14-17 gochaa faallaa uumaa irratti raawwatan. Humni badiifii mindeefame kun manaa fi qabeenya ummatarratti gubuu, loonii, ra’ee qalatuu, reebichaa ummata Oromoo ganda balaambal fi jidoolaa irratti gochaa suukkaneessaa raawwataa ture.
Guyyaa kaleessaa Sadaasa 25 /2020 WBOn kaampii magaalaa Jiddoolaa seenuun barii sa’aa 11:30 irraatti tarkaanfii fudhateen diina guutummaan guututti kan daareesse yoo tahuu diina kaampii keessa jiruu hedduu ajjeesee heddee madeessee. Kan ajjeefaman keessaa bulchiinsaa GI nageenyi Gujii #Mabraatuu Roobee fi ajajaa humna addaa gudiina Gujii bahaa Caalaa kan jedhamu madaa damdamii hin qabne madeesse.
#Roobaa_Turcee Komshinarii Horsiisee bulee Oromiyaa fi Maabraatuun gara galgalaa waraana kora bittineessa konkolaataa (6)n ajabamanii yakkaa ummaaataratti dalgisiusuuf dhufanii waraana magaalan ala qubsiisan ajajooti yakkaa dabarsaa ture warra du’aa adabeme, yoo ta’ u Roobaan magaalaa keessa bulee, yoo bahu. Injifannoo kanaan WBOn mooraa diinaa gad dhiisee humna diinaa Ajaja komishinara #Roobaa ( 6) jahaan reebuf dhufee fi WBO lola godhamee hanga ganama sa’aa 8:00 amtii lola hadhaa’aa lola harkaaa fi harkaa godheen loltuu gabroomfata {70} yoo ijeessuu 90 madeessun adabee jiraa!
Ittumaa fufuun.. ganama 8:00Am humnaa birmannaaf Haraqalloo irraa kahuun gara Jiddoolaa fiigaa jirtu haxxee hidhuun ganda #Balaanbalii_bakka_Mazooraa jedhamuutti tarkaanfii WBOn irraatti fudhateen guutumaan guututti daareessee jiraa. Patirooliin diinaa (2)n guutun guututti kan barbadaa’ee yoo ta’u (18 ) ajjeesee kana madoo yoo taasiisu konkolaataa (2)niin jiru guutumatti hojiin ala taatee jirti.
Bifuuma walfakkaatuun toora sa’aatii 10:00Amti waraana PP saraansarii irraa gara Jiddoolaatti birmannaaf fiigaa jirtu #ganda_Balaambal_bakka_Dhakaa_Qawwee jedhamtuutti haxxee hidhuun ammaas WBOn waraana diina Isuzu { 1 } fi patiroolii { 1 } irraatti haleellaa adeemsiseen madoof du’aan adabee jira. Konkolaataa kana { 2n} guyyaa keessa harkistee kaafachuun Haraqalloo galfaatte.
Dabalataan waaree booda humna PP #Haraqalloo irraa kaatee gara Jiddoolaa adeemaa turtee sa’aa 4:00pmti madoo guuraa turte Haraqalloo jala #bakka_Biyyee_Diimtuu jedhamtuutti tarkaanfii WBOn irraatti fudhateen patiroolii [ 1] guutun guututti daaressuun nama [ 5 ] yoo diina irra ajjeesu kan hafaan madoon adabee jira.
#Lola_kanaan_nama (88 ) yakkamiticha Godiina Gujii bahaa hammachaa bahe Maabaraatuu Roobee dabaltee ajajooti kan keessatti argaman WBOn ajjeesuun nama (132 ) ajajaa humna addaa Gujii bahaa caalaa kan keessatti argamu madoon adabee.  Konkolaataa baasii (1) fi paatiroolee ( 9) fi Isuuzii tokkoon ( 1) madoolee hosipitaalaa Nageelletti guuraa olte. Irreen fi gaachanni ummaata Oromoo WBOn dhiigaa fi lafee isaatiin gantoota ajajoota humna badii Godiina Gujii baha fi humna addaa fi milishootaa ummaata Oromoo magaala Jiddoolaa fi naannoo ishii daa’immanii hanga jaarsaa jaartiitti maqaa deegartoota WBOtin yakka suukkanneessaa irratti raawwataa turan dhabamsiisuu dirqama fudhatee bobba’e injifannoo goolabu jira.
Meeshaan hedduus hiikamee jiraa sababaa networkiitiif lakkoofsaa meeshaa isani dhiiyeessuu hin dandeenyaa akkuma argannee isan dhaqabsiifnaa!!
I. U. Of!
AWO ABO/WBO
26/11/2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.