Ibsaa Shanee Abiyi Oromoo Balesuf Dema

Must listen to: Ibsaa Shanee Abiyi Oromoo Balesuf Dema Kanafuu WBO FI Qeeroon Walin dhabatanii Tokumadhan Humna Cimsu


Saboontu Oromoo tana dhageeffachuun barbaachisaadha. Intala kutattuu goota meeqa caaltuu.1 Comment

  1. Arsiin yoo ani oromaa’e jedhee, ani Oromoo ofiin jedhee barii fii boroon of ijaaruuf yaales dhugaa osoo hin qabaatne milkiin waan hin yaadamneef hojii siyaasaa dura seenaa sirrii baruun dursuu qaba.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.