Ka’ii QEERROO!!

Ka’ii QEERROO!!

Dheekamaa Duttaa

Akuma kaleessaa, jabana Minilik, jabana Xaayitu
Jabana Tafarii, jabana Mangistu,

Gantuun saba Oromoo
Nafxanyaati galtee
Nafxanyaa gabartee,

Kumaatama Oromoo hidhaa keesa tultee,
Kumaatama ajeftee rassaassaan rebdee
Mukarat faniftee, bolaat gad darbitee,
Dhiigaa ilma Oromoo awaarat gad naqxee
Reefa ilma Oromoo bineenssa nyaachiftee.

Egaa yaa Saba Oromoo!!

Jaaraa tokoo caalaa
Booji’amnee, gabromnee
Biyyaaf qabenyaa hunda, harka keenyaa dhabnee
Guuramnee hidhamnee,
Reebamnee, tumamnee, salphannee!

Sodaatu, lugina, dhudhuuftuu, albaatii,
Goowootaa, hororsaa, gad badii, gad galoo, gad debii
Jedhamnee arabsamnee!!

Dheengadas bitamnee, kalleessas bitamnee
Kunoo hardhaas bitamnee
Yeroo hundaa gabromnee!

Wanta aka amalaa, wanta aka adaadhaa
Wanta aka abaarsaa, wan aka Waaq abaaree,
Off bulchuu dadhabnee
Tokumaas moo dhabnee!

Egaa yaa Saba Oromoo!

Kana caalaas maal DUUNNAA! ?
Kana caalaas maal TAANNAA?!
Kana caalaa maal Dhumnnaa?!
Kana caalaa maal Salphanaa?!

Kana caalaas maal Hidhamnnaa!?
Kana caalaas maal Yeloofnnaa!?

Egaa yaa saba Oromoo!

Oromoo hinrafiin
Tokumma umadhuu!
Harkaan wal qabadhuu!
Tokumaan dhaabaadhu!
Diinaa keen mormadhu!

Maqaa Oromoo kaassii!!
Goottoota Oromoo faarssii!!
Gumaa Oromoo baassii!

Eyee!

Gumaa Haacaaluu baasii!!!!!!!
Jawar hidhaati baassii!!!!

Sosso’ii Tokumaan!

Tokumaa, Yaa Tokumaa
Huma dhumna malee
Lamata hindhuftu gabrumnaan!!
Lamataa hinargamtu gabrumaan!!

Tokumaaaaa, Tokumaaaaa!! Yaa Ilmaan Oromoo Tokumaaaaa!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.