Killing Oromoo youth continued unabated – Images from May 22 and 23, 2018

Caamsaa 22, 2018 – Arra magaalaa jigjigaa keysatti joollee Oromoo lamaan tana guyyuma adii kan waa takka hin balleysin Somaaliin dhagaa ifii uleen cafaqaa oolan dhalootni joollee kanaa warra machaaraati share godhaa #Machaaraa  FCR isaan duuba dhaabbatu kanaan dibiota waccaale geysanii osoo as deemutti jirani kan qabaman. Via Qeerroo Baabbilee


Mucaan kun dhalataa Aanaa jalduu gandaa mata qomaa keessaa yemmuu ta’uu maqaan isaa shabbaraa jedhamaa galgalaa kana (Caamsaa 23, 2018)  sa’aatii 3:45 balaa konkolataan naannoo keellaa jedhamuuttiidhayamee yeroo ammaa kana reeffii isaa ashawaa meedaa wantaa jiruuf maaloo warrii shabbaraa mangistuu beektaan share godha firrii dafaa dhaqqaba konkolaatan isaa rukutees qabamera. Via Raabbiirraa Abdiin Qaba


May 22, 2018  5:47pm

OPDOfi PM AAA amma filatamee suun ajechaa Oromo yoom irraa dhabuu laata ??
=====================================================================
Lola Guyyaa hardhaa Ummata Oromoo Walloof Affar giddut gegeefame irrat Namnii Affar kun Ajjeefame .

Yoomidha Shiira Woyyaanottan Dhiigni Lammii Dhangalaa’u kan dhaabbatu ?

Baati Ramadaana kabajamma kana keessat Hawaaasa Muslimaa lamaan Dhiiga wol dhangalaasu arguun heddu gara Nama madeessa .

Yaa Qaamota Mootummaa mee Obboleewwan Sababa Daanga dhiiga wol dhangalaasa Jiran kanaaf Furmaara waara kaahafi !!!

Hamma Yoomit Dhiigni Masaakina Raasa huunda keessat Jiga ? Via Biqilaa BiyyaaKamisee Harawa

#KAMISEE HARAWA

GUYYAA 22/05/2018

Lolii Babal’ifannaa lafaa Ummata keenya Wallo Aanaa Baatee irrat Hidhatoota Affariin baname har’as cimee itti fufeera .

Lolli kun Guyyaa Har’aas Hidhatoota Affariin kalattii 4 kan gegeefamaa jiru tahu obboleewwan keenya Dirree Waraanaa gubbaa jiran nuuf himaniiru .

Gamma keenyan Guyyaa har’aa waaree booda obboleessi keenya tokko rasaasaan kan rukutame yommuu tahu guyyaa
Kaleessa hidhatoota naannoo Affar irraa poolisoonni 2 kan madaawan yoo tahu har’as lolli kun cimee Lafa Qonnaan bultoota Oromoo keessatti bakka Coqortii, Awwaala Hasuu jedhamuun Lola hamaatu jira, Meeshaan dhuka’a jirus Dishqaa fi Girinoof akka tahes beekameera .

Akkasummas lolli kun kalattii Hablaayo jedhamu naannoo Burqaa karaa qaxxaamura gama Jabuutii deemuf akkasummas gamma Kalattii bakka Habaacho gara Worra Wayyuu duubanis lolli deemaa kan jiru tahuunis beekameera .

Lolli kun Qotee Bultoota fi Horsiisee bultoota Walloo fi hidhattoota Liyyuu Poolisii Affaar gidduutti kan gegeeffamaa jiru yommuu tahu yeroo ummanni ifirraa ciminaan ittise qaamonni Waraanaa Raayyaa ittisaa gidduu akka seenanii dhiibba gegeessan ilmaan Oromoo Walloo lola keessa jiran nuuf himaniiru .

Maddeen keenya naannicha irraa dubbifnee akka nuun jedhanitti Tibba kana bulchiinsi Naannoo Amaaraa hawaasa walitti qabuun lolli kun akka dhaabbatuuf yeroo dhihootti daangaa gidduu keessanitti ni sararra jechuun abdii sobaa ummataaf kennu kan ibsaniif ummanni keenya lafti isaanii gammoojjiidha keenya ammoo Baddaa Dareedha saamicha lafaatu nuratti geggeefama jira naannoon keenya kun xiyyeeffannoo hin qabnu bakka maqxuu gubbaa jirra Abbaa dhabnee malee rakkoo hamaa gubbaa jirra kan jedhaniif Ummannii Oromoof Aktiivistoonni fi Dhaabonni Siyaasaa dhimma keenya kanaaf xiyeeffannoo akka nuuf kennan jechuun dhaamsa isaanii dabarfataniiru .

#KAMISEE HARAWA
Caamsaa 14 2010 (Caamsaa 22, 2018)

1 Comment

  1. Gantoota Sabaa kana maaloo faana bu’aatii saree itti qalaa.Warri kun gana shantamaa as dhiiga ilamaan Oromoo kibbaa hanga kaabaa dhihaa hanga bahaatti dhangalaafameef itti gaafatamtootadha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.