Lafarraa dhumnee banna malee dhugaa hin dhoksinu – Gochaa Suukkanneessaa – Laaloo Asab

Lafarraa dhumnee banna malee dhugaa hin dhoksinu – Gochaa Suukkanneessaa – Laaloo Asab

(Caamsaa 04/05/2019)

Guyyaa kaleessaa godina wallagga Lixaa Ona Laaloo Asab laga uwwaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa namoota nagaa hojii dhuunfaa hojjatuun jireenya isaanii geggeeffatan itti dhukaasuun ajjeeseera.Gochaan farrummaa akkasii waraana mootummaa itoophiyaan iddoo kanatti raawwate kun isa 2ffaadga.Yeroo darbes namoota 9 bakka tokkotti baruma kana RIBn ajjeefamaniiru.Guyyaa kaleessas namoota 12 bakka tokkotti Kanneen cirracha baasuun jiraatan gara laafina tokko malee ajjeesaniiru.Namootni lama konkolaachistoota yommuu tahan kanneen biraa garuu namootuma hojii humnaa dalagatanii jireenya isaanii geggeeffatan namoota siiviliidha.
Kanneen guyyaa kaleessaa Laaloo Asab Laga Hawwiitti ajjeefaman kan maqaan na qaaqqabe
1. Carraa Baqqalaa
2. Habtaamuu Bulchiisaa
3. Gammee Mulugeta
4. Taammiruu Gabayyoo
5. Margaa Damusee
6. Bari’oo Owwaataa
7. Addaamuu Abdiisaaa
8. Nuuree maammed Bashir /konkolaachisaa Magaalaa Innaangoo
9. Boonsaa Daggituu /gargaaraa konkolaachisaa. Amma saatima gabaasni kun naqaqqabetti bakka Daalattii jedhamus meeshaan gurguddaa dhuka’aa akka jiruufi uummanni naannoo sanaa yaaddoo jabaa keessa jiraachuufi reeffa namoota kanallee awwaallachuu akka hindandeenye dubbatu.


ADP (Amahara Dimocratic Party)-NaMA (National Movement of Amhara)-ODP(OPDO) triangle is committing genocide in different parts of Ethiopian empire.

The coordinated crime has manifested itself in the massacre of over 250 civilians, mainly children and women, in Benishangul-Gumuz area few days ago by forces from Amhara regional state, and another massacre of 11 Oromo civilians in Laaloo Assabi, West Wallaga area, yesterday (May 4, 2019) by the national defences force of Ethiopia.

The names of the Oromo civilians who were massacred by the EPRDF/OPDO led fascist military are as follow:

1. Charraa Baqqalaa
2. Habtaamuu Bulchiisaa (father & family head))
3. Taammiruu Gabayyoo
4. Gammee Mulgeetaa
5. Margaa Damusee
6. Bari’oo Owwaataa
7. Addaamuu Abdiisaa &
8. Two drivers from Inango area whose names have not yet been confirmed are among the massacred.

Four people were shot & killed inside a Bajaj transport tricycle, while Charraa Baqqala & Bari’oo Owwaataa were shot by the military after they were forcefully taken out of the ‘Bajaj’ Tricycle.

Obbo Waltajjii Yaadataa’s house was burned down by the Ethiopian military for the second time.

These pre-planned and well coordinated crimes & atrocities are happening to Oromo and other oppressed people like Gumuz, through the direct command of the prime minister of Ethiopia and ADP/ODP officilas.


Via Lammii Beenyaa

I have something to say about Benishangul-Gumuz mass killings by armed Amhara Nationalist group.

  • The killers were loaded on 25 trucks fully armed with machine guns.
  • The Amhara Regional Government has full knowledge of this group; and deliberately refused to stop them or even assisted them with technical matters.
  • The Ethiopian Government didn’t condemns the killings nor asked for apology for failing to safeguard the security of the unarmed citizens.
  • The Ethiopian Government didn’t take any concrete actions against the killers and forces behind the tragic killings.
  • The Government kept silent while Amhara extremists are enjoying the killings in Benishangul-Gumuz and vowing to repeat that success in Wallo and other parts of Amhara-Oromiyaa borders.
  • This is a big signal that genocide will happen in Ethiopia anywhere at anytime. The thought of genocide forces nations to Punic decisions that emerges from loss of trust from government.

Down with extremists!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.