Lolli jiraachuu mala jechuun Filannoo Oromoon qooda irraa hin fudhanne

Lolli jiraachuu mala jechuun Filannoo Oromoon qooda irraa hin fudhanne kaardii dirqamaan hiran dirqamaan funaanuun korojoo guutaa jiru.

[SQ-Waxabajji 19/2021]


Filannoo paartiileen Oromoo ABO fi KFOn keessaa dhiibamanii bahanii fi paartiileen mormituu Oromiyaa keessatti hindorgomne ppn kaardii afaan qawween ummata irra deemuun waraanaan hiraaf turte yeroo ammaa immoo ummatni kaardii fudhate guyyaa fialnnoo hin dhufu jettee waan itti amanteef yeroo ammaa Oromiyaa keessatti Filannoo kijaa Oromoon keessatti qooda hin fudhanne kaardii dirqamaan hiran amma immoo guyyaa filannoo kijibaa gaggeeffachuuf karoorsatte dursitee manneen ummataarra deemuun kaardii filannoo ummataaf afaan qawween hiraa turan afaan qawween irraa funaanaa jiraachuun barame.

Haala kanaan yeroo ammaa Oromiyaa Godinoota Akka Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee, Dodolaa, Kibba lixaa Meettaa Roobii, Kibba Oromiyaa Bulee Horaa keessatti nama irraa kaardii filannoo funaanaa jiraachuu jiraattotni SQtti kan himan yoo tahu Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa bahaa keessatti immoo Filannoon kijibaa gaafa Wixataa gaggeeffama jedhame dursamee filannoon gaggeeffamee korojoon guutamaa jiraachuus maddeen keenya nuuf himaniiru.

Akka maddeen keenya nuuf himanitti Lolli jiraachuu mala waan taheef nuti korojoo keessa isiniif buusna jedhanii funaanaa akka jiranii fi guyyaa filannoo akka manaa hin baane jechuun milishaan gandaa fi kaabineen gandarra deemee ummata doorsisaa jiraachuun nuuf himaniiru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.