Maatii Qabsaawotaa Gidirsuun Itti Fufee jira

Maatii Qabsaawotaa Gidirsuun Itti Fufee jira


Maatii Qabsaawotaa Gidirsuun Itti Fufee jira

Via Raajii Guddataa

# Ganji
Godina wallagga lixaa ona Ganjii keessatti qabeenya maatii qabsaa’ootaa guutummaa guututti waraanni faashistii itiyoophiyaa gubee barbaadesse. Obbo Baqqalaan sababa ilma keetu bosona jira jedhuun qabeenya inni qabu osoo hin hafin waraana faashistii Itiyoophiyaan gubate. Qabeenyi gubatus gubachuu baatus ilma roorroon manaa baase bilisummaatu manatti deebisa!
Injifannoo Ummata Oromoof!


”Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam ganda Aanaa Jirruutti manni qonnaan bultoota bifa kanaan mootummaa bilxiginnaatiin gubachaa jira. Namootni manni isaanii gubate:-
1. Obbo Abbabaa Jimaa -mana keessa midhaan gara maallaqa kuma dhibba shaniitti(500,000) tilmaamamuu fi qabeenyi qarshii callaa 100,000 ta’u ilmi isaa ammayyuu mana hidhaatti kan dararamaa jiruu fi maasiin (ooyruu) isaa akka hin qotamneef kan dhorkan.
2. Obbo Fiqaaduu Gonfaa -mana keessa midhaan gara naallaqa kuma dhibba sadiitti (300,000) tilmaamamuu fi qabeenyi qarshii callaa 120,000 ta’uu fi lafti isaa akka hin qotamne milishootaa fi poolisii bilxiginnaatiin kan dhorkame.
3. Obboo Asheetee Galaalchaa kan osoo mana hidhaa jiruu mana isaa keessa qabeenyi isaa guutuun gubamee ammaaf tilmaamni qabeenya isaa hin beekamiin, abbaan qabeenyichaa mana hidhaa waan jiruufi maatiin isaanii bittina’ee waan jiruuf.”

Sirnoota jaarraa tokkoo fi walakkaaf Oromoo gabroomsatan keessatti gochi suuksnneessaa fi hamaan hangana gahu ummata Oromoorratti hin raawwatamne.
Gabroomsaan gabroomsaarra ni hammaatti edaa!


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.