Maatiin koo hidhaa keessa akkan jiru waggaa 5 booda baran: Haliimaa Abdii

Maatiin koo hidhaa keessa akkan jiru waggaa 5 booda baran: Haliimaa Abdii

Jaallannee Gammadaatin

Haliimaa Abdii

Dararaa mana hidhaatti nu irra ga’erraan kan ka’e nu jiraannee arguu baannus kaayyoon hidhamneef milkaa’uuf jira: Ifaa Gammachuu


WAASHINGITAN, DIISII, Ebla 21, 2018 (VOA Afaan Oromoo) — Shamarranii fi dargaggoota gidduu kana hiikaman keessaa Haliimaa Abdii Mohaammad fi Ifaa Gammachuu Lataa ti. Haliimaa ykn Biiftuun godina Baalee irraa yeroo qabamte umurii ishee 16ffaa hin xumurre. Waggaa 8 fi baatii 5 hidhaa keessa akka turte dubbatti.

Ifaa Gammachuu

Yeroo itti qabamte akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti bara 2002 akka ture himtee eega waggaa 5 hidhamtee booda maatiin ishee eessa akka jirtu baran.

Dargaggoo Ifaa Gammachuu gulaalaa gaazexaa Leelloo, wellisaa fi waa’ee Afaan Oromoo irratti hojjetaa ture.

Yeroo Adaamaa keessaa hiriyaa isaa waliin qabametti mana hidhaa 7 keessa akka ture akka warqeen abdiddaan qoramu sana haala suukaneessaa keessa darbuu isaa bo’ichaan ibse. Dararaa mana hidhaa keessatti nu irra ga’e irraan kan ka’e kaayyoo hidhamneef nu jiraannee arguu baannus milkaa’uuf jira jedha.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.