Maqaa ABOtin ibsaa kennuuf Bilxiginaan gantootaf mijeesite

Maqaa ABOtin ibsaa kennuuf Bilxiginaan gantootaf mijeesite

Qeerroo HacaaluuGuyyaa boruu jechuun Hagayya 10/2020 Ibsi miidiyaaleef Hilton Hotel keessatti kennama jedhamuun maqaa ABOn gaazexeessitootaaf waamichi godhame Kan dhaabni ABO hin beeknee fi hoggansi dhaabichaa quban qabne tahuu Qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo mirkaneeffateera.

Ummatni Oromoo biyya keessaa fi alaa maqaa dhaaba Isaa akka qaroo ija isaatti ilaalu ABO dhaan boru sa’aa 9:00 local time(3:00 PM), Hilton Hotel ti gaazexeessitoota Biyya keessaaf ibsi akka kennamuuf waamanii jiru jedhamu Kan beekamtii dhaabaan ala Shira mootummaa tahuu akka hubattan isin beeksifna.

Uummatni keenyas kana hubachuun burjaajjii tokko malee hojii idilee dhaabni keessan ABOn isinitti kenne karaa nagaa dirqama keessan akka bahattan isin hubachiisna.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.