MAQAA WAAQATIIN KAKANNA

MAQAA WAAQATIIN KAKANNA

Taammanaa Bitimaa irraa, Guraandhala 9, 2021
maqaa waaqaa
AA, Aa bakka kee anaa waraanu-kaa
Yaa Oromiyaa koo
Yaa lubbuu, harmee too
Ammas bakka kee anaa waraanu-kaa!
Dachee aannan galaanu
Biyya qeerroon caraanu
Bulguu gaaraa gayyaa’e waraanu
Bilisummaa, yaa bilisummaa jechaa bashaanu!
Dachee nadhiin galaantu
Araddaa qarreen yeeyyii waraantu
Yaa harmee too
yaa lubbuu too
Nuti dhalawwan kee siif jirra
Cancala ittiin hidhamte san
Tokkummaan kaanee sirraa ciccirra!
Karchallee caccabsinee
Qilinxoos caccabsinee
Ijoollee tee baafanna
Isaaniin jajjabannee
Tokkummaan faayamnee
Gadaadhaan dhaadannee
Gabrummaa Habashaa obbaafanna!
Daddhabnu Bakar Waaree fi Abbishee Garbaa
Leenjisoo Diigaa fi Tufaa Munaa
Warqituu Liibani fi Garasuu Dhukii waammanna
 Harqoota nafxaanya fi waanjota Abiyyi jalaa
 Si baasuuf maqaa Waaqatiin kakanna!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.