MDhO: Hagayyaa 26, 2021 Odulee gurguddoo Oromiyaa

ዕለታዊ መረጃ | ኬሎ ሚዲያ (AUGUST 26, 2021)


MDhO: Hagayyaa 26, 2021 Odulee gurguddoo Oromiyaa


***Godina addaa Naannawaa Finfinnee Dukamitti kan argamu warshaan uffataa bolaalee Jimzii cufamuuf jedhame***

Keelloo: Hagayya 26,2021

Gabaasa guyyaa har’aa Keelloo Miidiyaan argateen waarshaan uffata bolaalee (Surree) jeensii Naannaawaa Finfinnee Dukamitti argamu sababa jeequmsa Itoophiyaa keessaaf qaala’insa gabaa dhiyeeffachuun cufamuuf akka jiru himame.
Waarshaan kun qabeenyummaan isaa kan lammii Chaayinaa nama Ayiboo jedhamuu wayiita ta’u, hojjetoota kuma lama (2000) kan qabu ta’uu isaa gabaasni nu gahe ifa taasisa.

Oomisha isaa kanas biyyoota adda addaatti raabsaa kan ture yoo ta’u amma garuu rakkinni sababa qaala’iinsa jireenyaaf dhiyeessii irratti rakkina waan itti uumeef hojjetoota isaa walitti qabuun cufuuf jiraachuu beeksiseera jedhan.

Rakkoon qaala’iinsa gabaa Itoophiyaa keessaa akkaan jabaachuu isaa kan himamu, mootummaan Itoophiyaa garuu qaala’iinsa gabaa kana tasgabbeessuuf hojjetaa akka jirutti miidiyaan ibsaa jira.

Rakkoo qaala’iinsaan alatti sabatiinsa dhabuun biyyattii daranuu abdii hojiif jireenyaa namoota keessaa dhabamsiisaa akka jiru eerama.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.