MIIDIYAALEE OROMOO-TOKKUMMAA-MIIDIYAA 24 OL QABNAAM!

MIIDIYAALEE OROMOO-TOKKUMMAA-MIIDIYAA 24 OL QABNAAM!

MIIDIYAALEE OROMOO
Yeroo qabsoon Oromoo burjaajii walxaxaa keessa seene kana keessaatti tokkummaan miidiyaalee Oromoo daran barbaachisoodha. Miidiyaaleen 24n kun guyyaatti qophii sa’a 1 utuu hojjetanii ‘Satylaaytiin tokkichi wal isaan gaha. Haata’u malee, yeroo ammaa kanatti sadarkaa nama dhuunfaati ka’ee hanga dhaabbata miidiyaa guddaatti hunduu ‘Go fundme’ dhaan saba keenya burjaajessa. Dhukkubni kun miidiyaaleen Oromoo tokkummaa dhabuurra madda. Miidiyaaleen Oromoo mirga abbaa biyyummaafi Walabummaa Oromiyaaf afaan ta’u kamuu waliin hojjechuu nidanda’a. Ergamaafi ajandaa biraan kan hinburjaajofne, hacuuccaafi dhiittaa sabicharra jiru sabaaf saaxiluuf waltaanaan karaa hundumaa odeeffannoo waliin geenyee gara galma gahinsa waggaa 150 ol eegneetti niceena.

Oromoon maal jettu?
 
1 Anaaf Multimedia [AM]
2 Arraata Biyyoolessa Oromiyaa [ABO]
3 Bultum Broadcasting Services [BBS]
4 Gadaa Media Network [GMN]
5 Hegeree News Network [HNN]
6 Kaayyoo Multimedia Service [KMS]
7 Kello Media [KM]
8 Kush Media Network [KMN]
9 Miidiyaa Dhaddacha Oromoo [MDHO]
10 Oda Multimedia [OM]
11 Oromia Diaspora Media [ODM]
12 Oromia Media Network [OMN]
13 Oromia News Network [ONN]
14 Oromia Today [OT]
15 Oromo TV [OTV]
16 Qaanqee Show [QSH]
17 Qophii Kaayyoo [QK]
18 Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa [RSWO]
19 Sagalee Bilisummaa Oromoo [SBO]
20 Seyife Nebelbal Radio [SNR]
21 Shabbo Media [SHM]
22 Shinnigaa Broadcasting Service [SBS]
23 URJII Media [UM)
24 Walabummaa News Network [WNN]
 
Miidiyaalee Oromoo irra utaalamanis nuuf eeruu hindagatiinaa!
Jirbiin Walqabattee Arba Hiiti!!
Beekan Erena, 12/22/2020

Cambridge, USA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.