Miidiyaaleen gurguddoofi Kaameraan Diroonii Irreecha …

Miidiyaaleen gurguddoofi Kaameraan Diroonii Irreecha Hora Arsadiirraa dhorgamuun tajaajilli Interneetiinis adda cite

OMN: Onkololeessa 3, 2021

Internet shutdownMiidiyaaleen gurguddoofi Kaameraan Diroonii Irreecha Hora Arsadiirraa dhorgamuun tajaajilli Interneetiinis adda cite.

Irreecha hora Arsadii Magaalaa Bishooftuutti adeemsifamaa jirurratti argamuun miidiyaaleen dhuunfaafi Idiladdunyaa akka uwwisa miidiyaa hin kennineef jecha, konkolaataafi meeshaaleen isaanii Moojoorratti dhorgame.

Irreecha Hora Finfinnee irratti guyyaa kaleessaa Kaameraan Diroonii jedhamu akka hin hayyamamneef dhaabbanni basaasaafi nageenya biyyattii ajajuusaa faana dha’uun, miidiyaaleen Idiladdunyaa uwwisa miidiyaaf danqamuu isanaanii Rogeessi Siyaasaa Oromoo Walaabuu Jiloo Facebook isaarratti barreessee ture.

Guyyaa har’aas Irreecha Hora Arsadii irratti Gaazexeessitoonni dhuunfaafi Miidiyaalee Idiladdunyaa akka hin seenneef, kaleessarraa eegaluun Magaalaa Moojotti ittifamanii jiraachuu maddi OMN himee jira.

Dhorgaan walii galaa, uummatni akka gara Bishooftuu hin imalleef ka’ameen, konkolaatonni fe’umsaa magaalaa Moojoo ga’uun akka dhaabbatan taasifamaa turaniiru.

Miidiyaaleen idiladdunyaafi gaazexeessitoonnis dhimma gara Arsadiitti imalaniif himuufiin hayyama Abbaa Taayitaa Biroodkaastii irraa qaban poolisiitti agarsiisuun darbuuf yaalanis, akka dhorgaman maddi OMN himeera.

Gaazexeessitoonni kunniin Kaameraafi meeshaalee xixiqqoo qabachuun miillasaaniin adeemanii magaalaa Bishooftuu yeroo qaqqabanittis, Dirooniitiin waraabuu akka hin dabndeenye dhorgamaniiru.

Dabalataanis tajaajilli Niitoorkii bilbila har’a ganamarraa eegaluun Bishooftuutti kan adda cite yoo ta’u, yeroo ammaa kana Tajaajilli Niitoorkii bilbila humna xiqqaan deebi’us Tajaajilli Niitoorkii Interneetaa ammalleebadda citee jiraachuu maddi OMN himee jira.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.