Miseensoni ABO mana hidhaa Galaan turan achii buuteen dhabamuutu himame

Qabsaa’onni Oromoo hogganniif qondaalli, miseensi ABO mana hidhaa Galaan turan achii baafamanii as buuteen dhabamuutu himame

Keelloo: Adooleessa 30,2021

ABO

As buuteeen caasaalee ABO mana hidhaa jiranii dhabamuun madda yaaddoo uummataaf maatii ta’e. Qaamooleen mootummaa erga hogganoota ABO kana hidhaniin booda achitti dararaa guddaa irraan gahuu miidiyaaleef himame.

Hogganoonni ABO mana hidhaa jiran dararaa akkaan hamaa ta’e keessummeessaa jiraachuu Keelloon odeeffate. Hogganoonni ABO kunneen hedduun mana hidhaa irraa bilisa erga jedhamaniin booda dirqamaan kan waraanni mootummaa achitti deebisee rakkisaa jiru hedduu ta’uu isaa mirkameeffanne.
Odeessa arganneen hogganoonniif qondaalonni kunneen har’a ganama mana hidhaa Galaan keessaa baafamanii as buuteen akka dhabame Keelloon eeruu argate irraa mirkaneeffate.

Qaamoleen hogganniif miseensonni ABO mana hidhaa Galaan keessaa baafaman achi buuteen dhabame kun: Kol. Gammachuu Ayyaanaa, obbo Battee Urgeessaa, Lammii Beenyaa, Daawwit Abdataa, Dr. Gadaa Oljirraa, Gadaa Gabbisaa, Waaqoo Noolee fi Ibsaa Gaaddisaa fa’a yommuu ta’an yeroo adda addaatti qabamanii manneen hidhaa garagaraa keessatti hidhamaa gidiramaa kanneen jiran keessa jiraachuu mirkaneeffanne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.