Miseensota fi Deegagrtoota ABO Hidhaman

Miseensota fi Deegagrtoota ABO Hidhaman

#Updated: Miseensota fi Deegagrtoota ABO Hidhaman
====
BECAUSE THEY ARE OROMO,
=================

 1. Jabeessaa Gabbisaa MSGABO
 2. Amaan Filee BBWABO NAQAMTEE
 3. Bulii Ejjeetaa BBKSABO
 4. Galgaloo Waariyoo
 5. Dambii Tashoomaa
 6. Iddoosaa Taaddasaa
 7. Obbo Balaay Yaadataa Gimbii
 8. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa
 9. Faqqadaa Raggasaa
 10. Obbo Getaachoo Bayyanaa (abbooti qabeenyaaf jaarsoolii biyyaa)
 11. Obbo Qanaatee Ayyaanaa (abbooti qabeenyaaf jaarsoolii biyyaa)
 12. Obboo Getaachoo Tolasaa (Shaanqoo) abbaa qabeenyaa.
 13. Obbo Dastaa Lataa abbaa qabeenyaa
 14. Obbo Awaluu Nagaadraas abbaa qabeenyaa
 15. Obbo Nuuruu Baqqalaa abbaa qabeenyaa
 16. Obbo Margaa Fayisaa hojeetaa Mot.
 17. Anuumaa Darajjee Qeerroo
 18. Guutamaa Gaaromaa Qeerroo
 19. Dastaa Moosisaa Qeerroo
 20. Mootummaa Gabayyoo barataa
 21. Darajjee Guddataa barataa
 22. Ababa Raggaasaa barata
 23. Obbo Fiqiruu Nagaasaa,
 24. Aadde Aagee Tarfaa,
 25. Raguueel Hayiluu,
 26. Henook yohannis,
 27. Burqaa Biraanu,
 28. Isiyaaq Zalalem fi
 29. Solomon Shaanqoo
 30. J/ Abbilee Dheeree /Buttaa Odaa/ (Miseensa #WBO)
 31. Dajjaamach Bayyanaa (Shaambuu)
 32. Lookoo Guutamaa Manguddoo waggaa 65 (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
 33. Dawiit Qajeelaa Abbaa Gadaa Jaarsoo (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
 34. Dabala Fiqiruu (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
 35. Diinqaa Adamuu (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
 36. Fiqiruu Tadasaa barsisa (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
 37. Cuuccaa Mulgeeta (Wallaggaa Lixa Jaarsoo)
 38. Barsiisaa Akiliiluu Hordofaa (Dambi Doolloo)
 39. Barataa Burqaa Yaaloo (yuunversiitii Walqixxee)
 40. Naahiil Ababaa (Barsisaa Universty Amboo)
 41. Dargaggoo Dukkallee Holotaa, Ona Qarcaa ganda Lamii Hirphaatti waraana EPRDFn ajjeesame
 42. Turee Uddeessaa, Ona Qarcaa ganda Lamii Hirphaatti rasaasaan mataa keessa dhahamee amma Hospitaala Bulee Horaatti waldhaanamaa jira
 43. Mijuu Birbirsaa, Ona Qarcaa magaalaa Qarcaa ganda 01tti ajjeesame
 44. Abarraa Duuloo, magaalaa Qarcaa ganda 01tti ajjeesame
 45. Taarikuu Elemaa, magaalaa Qarcaa ganda 02tti ajjeesame
 46. Milkeessaa Galgaloo, magaalaa Qarcaa ganda 02tti ajjeesame
 47. Tasfaayee Wubee, konkolaachisaa Ambulaansii magaala Qarcaa ganda 01tti ajjeesame
 48. Alamuu Waddeessaa, magaala Qarcaa ganda 01tti ajjeesame
 49. Roobalee Gammadee, ganda Lamii Qarcaatti ajjeesame
 50. Guyyee Boggaalee, magaalaa Garbaa ganda 01tti ajjeesame
 51. Lammii Hoxxeessaa, ganda Lamii Qarcaatti ajjeesame
 52. Bariisoo Quruuxaa, maanguddoo ganna 80 ganda Lamii Hirphaa iddoo addaa Kellaa Fayyaa jedhamutti ajjeesaman.
 53. Aadde Dukkee Shaggee maanguddoo ganna 70 Ona Qarcaa ganda Boorottuutti ajjeesaman.
 54. Girmaa Dastaa jedhama. Lixa Shaggar Kaachisiirraa humna waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin qabamee hidhame.
 55. Baaccuu Margaa
 56. Obbo Lookoo Guutamaa maanguddoo 65 (Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti)
 57. Obbo Isaayyaas Mulugeeetaa Guutee hojjetaa humna Ibsaa Itoophiyaa damee Gimbii 15/01/2019 ) magaalaa Gimbii keessaa waraanni Itoophiyaan qabame.
 58. Boontuu Waaqooyyaa Amboo irraa
 59. Manguddoo Abbaabaa Maammoo Leeqaa irraa ‘
 60. Abdataa Abarraa-Boojjii Dirmajjii magaala Biilaa
 61. Damee Darajjee jedhama. Amajjii 3 bara 2019 Hoolotaa
 62. Haagee Hambisaa Mudde 31 bara 2018
 63. Laggasaa Abeetuu, Barsiiaa Rifty valley, Naqamtee
 64. Nagaasaa Abarraa kan magaalaa Burraayyuu keessaa Amajjii 4 bara 2018 hidhame
 65. Samuel Margaa
 66. Obbo Girmaa Shawaa ( Jaarsa Biyyaa ) Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 67. Obbo Girmaa Turaa (Manguddoo) Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 68. Barsiisaa Dajanee Fiqaaduu -Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 69. Obbo Taganuu Hordofaa -Hojjetaa Mootummaa Shawaa Kaabaa Dagam, deeggaraa ABO
 70. Obbo Alamaayyoo Addunnaa -Q/bulaa, Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 71. Obbo Warquu Raggaasaa -Bulchaa Gandaa, Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 72. Barsiisaa Yirgaalam Pheexiroos , Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 73. Muluu Xaafaa, Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 74. Barsiisaa Lammaa Fayyisaa, Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 75. Barattuu Hayimaanot Lammaa, Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 76. Qeerroo Hayiluu Dabalee, Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, deeggaraa ABO
 77. Obbo Ashannaafii Hayilu – Hojjetaa Mootummaa, Shawaa Kaabaa Dagam, deeggaraa ABO
 78. Mimi Dawut, Wallaggaa
 79. Kaasayee Qananiisaa, Amboo.
 80. Olii Dhugumaa, Amboo, 19 January 2019
 81. Mangee Tafarii, Amboo, 19 January 2019
 82. Hajii Nuuruu Suleemaan Iluu Abbaa Booraa , Aanaa Yaayyoo 18/012019
 83. Obbo Kaffaaloo Gazaanyi Iluu Abbaa Booraa , Aanaa Yaayyoo 18/012019
 84. Fayyisaa Lammii
 85. Fayyeeraa Mokonnin
 86. Lataa Wiirtuu
 87. Mijuu Birbirsaa
 88. Milkeessaa Galgaloo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.