Mormiin Abbaa Biyyummaa Oromiyaa itti fufee oole. Sindhiifnu Finfinnee jedhu

Mormiin Abbaa Biyyummaa Oromiyaa itti fufee oole. Sindhiifnu Finfinnee jedhu

Via Dhaabasa Gemalal
Haga badanitti nama balleessu; Hinmilkaa’an!
“icitii dhugaa gola komandi post Wallaggatti bobba’eerra Obbo Alamuu Simee vidio conference 23/ o6/11 guyyaa sambta duraa icitiidhaan gaggeesse ture. Warra komand post tiitin isan kana booda akkuma warra ABO maqaa keenyaa gocha keenyaaf footoo keenya post godhan isinis alaaba ABO, footoo, vidio isanii post gootanii isaan farrenjii hisisuu qabna, jedhee fakkaraa oole gafa confiransichi ture qaamni nageenyaa hidhanoodhaan bakka kutaa ict eega ture , icitii diinaa kana naaf saaxili hadaraa.”
Sindhiifnu Finfinnee
=================
Bardarbes baranas Finfinnee yaadanna
Gaafa hiriira guddaa akkam irraaffannaa?
Baranas egeres Finfinnee faarfannaa
Lafa Tufaa Munaa haqa sirraa qabnaa
Lafa torban Eekkaa akkamiin dagannaa
Gaafa boombii sanis kunoo si yaadannaa
Torbee ABO san dhiiga sirraa qabnaa
Finfinnee si yaanna tokko nu taasiftee
Finfinnee sindhiifnu michuu nuuf baay’iftee
Fira nurraa nyaatu nurrattu horsiiftee
Abbaa kee isa dhugaa wallaalummaan gantee
Haqa isaas fuutee halagaa nyaachiftee
Ooltee bultee kunoo harka nu nyaachiftee
Hindhama’iin dachii barana sindhiifnuu
Haqni keenya dabee takkaa gad hinciifnuu
Yeroon isaa gahee baduuf seenan dabaa
Gadaan kan haqaatii lafti abbaa qabaa
Dawaa adhaawadhaan rakkoo fayyaa furuu
Qoricha yoo taate mi’aawan hinjiruu
Mimmi’eessuuf jecha wayiin damma dibaa?
Na fayyisa taanan argiisa arraabaa

Argiisayyuu taatu sindhiifnu Finfinnee
Haqa sirraa qabna takkaa hinbullu ciifnee
Dhiiga sirraa qabnaa hinteenyu callifnee
Yeroon geesse silaa ni kaana finiinnee!

(By Tadesse Fikre (PhD))

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.