Murtee Ejjennoo Miseensota ABO Konyaa North Carolina

Murtee Ejjennoo Miseensota ABO Konyaa North Carolina

Muddee 22, 2020 | Konyaa ABO, North Carolina

Mootummaan Itoophiyaa akkuma mootummaa biyyoota biraa seeraa fi heera mataa ishee kan qabdudha. Haata’uu malee, akkaataa seerri fi heerri biyyattii eeyyamuun filannoon ji’a Onkoloolessa 2020 dura otuu hin gaggeessin hafuun seera biyyittii kan faallessu waan ta’eef mootummaan Itoophiyaa Onkololessa 3, 2020 booda akka mootummaatti itti fufee biyya bulchuu hin danda’uu. Kanaafu, uummanni Oromoo fi uummattooti Itoophiyaa filannoo itti aanuuf of qopheessun filannoo bilisa ta’e kan uummataan filame sirnaan gargaaruun Mootummaa Cee’umsaa Biyyaalessaa Oromiyaa akka ijaaramu jechuun jaarmiyaan Adda Bilisummaa Oromoo ykn ABOn ibsa gaafa Fulbaana 13, 2020 labsii baaseen beeksisee jira. Akkasumas Kongrasiin Federaalist Oromoo Fulbaana 28, 2020 labsii baaseen barbaachisummaa mootumma ce’uumsaa Oromiyaa dabalataan mirkaneessee jira.

Xumuraa irratti:

Mootummaan Ce’uumsaa Biyyoolessa Oromiyaa akka hundeeffamu labsiin labsame kuni yeroo isaa kan eeggatee fi ammatti rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru, akkasumas hegeree Oromoo fi Oromiyaaf murteessadha jennee amanna.  Kanaaf, miseensonni ABO Konyaa North Carolina labsii kana jabeessinee kan deggarru ta’uu ibsina. Asumaanis dirqama lammummaa nurraa eeggamu kallattii hundaan bahachuuf qophii ta’uu keenya ni mirkaneessina!

Injifannoo Uummata Oromoof!!

Konyaa ABO Raleigh, NC, U.S.A.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.