Obbo Dhaqqaboo Waariyoo, Yeroo 44ffaaf mana hidhaa seenan!

Obbo Dhaqqaboo Waariyoo, Yeroo 44ffaaf mana hidhaa seenan!

Via Caalaa Hayiluu Abaata

Hunda caalaa kan nama madeessu garuu, Kan waayee bilisoomu Oromoo lallabus, kan warra qabsoo kana keessatti wareegama Hadhooftuu umrii guutu baasan hidhus qaamuma tokko ta’uu isaati.

OPDOn waggoottan 28 darban, TPLF waliin tahuun Oromoo hidhaa, ajjeesaa fi buqqisaa turte, hardhas sanumatti jirti.

Afaan biraanimmoo warra garaaf bulan of jala hiriirsun “Oromoon bilisoomera!” nuun jetti!
Dhugaan turtus ni galti, Oromoonis haqa kana ni Tura malee ni hubata!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.