Obbo Getachoo Raddaa turtii Kello Media waliin taasisan ummata Oromoo kan fixaa turee TPLF

Obbo Getachoo Raddaa turtii Kello Media waliin taasisan ummata Oromoo kan fixaa turee TPLF


ጌታቸዉ ረዳ Gaaffii fi Deebii Geetaachew Reddaa KELLO MEDIA irratti godje guutuusaa

2 Comments

  1. Fokkina Keelloo nama siyaasaf jecha oromoo lammii isa juntaatti gurgurate!!
    Isinis namoota biyyaa saama bahani ykn ijoollee jireenyaf jecha biyyaa bahan akka nama baqataa siyaasatti gazexessaa gootanii isuma biyyaa jiraachu keenya hin barbaadne biyyaa Ijiptii ykn masirii istudiyoo ijaatattan ummanni oromoo sirritti beeka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.