Odeessa mootummaan Ethiopia garee shororkeessaa ISIS fi Alshabab magaalaa Finfinnee keessatti to’anne jedhu guutummaatti kijibadha

Odeessa mootummaan Ethiopia garee shororkeessaa ISIS fi Alshabab magaalaa Finfinnee keessatti to’anne jedhu guutummaatti kijibadha.

Qeerroo SBO SQ(SQ Fulbaana 21/2019) — Odeessi kun akka sagalee Qeerroo Bilisummaa oromoo qaqqabe ifoomsutti dursamee dirqama Dr Abiyyiin kan kennamedha.

Sababni isaas olola ittiin hojjechuuf akka tahe ragaan sagalee Qeerroo Bilisummaa oromoo qaqqabe kunooti.

Hunda dursa nagaan koo isin haa ga’u. Kanatti aansee gabaasaa jiruttan darba.

Rakkoo nageenyaa Ixoophiyaa keessatti uumameef fala kaa’uuf waltajjiin muummicha ministeeraa, hooggantoota tika federaalaa, komishinii poolisii federaalaa, Komishinii poolisii Finfinnee, bulchinsaa fi nageenya Oromiyaa, jeneraalota WRIB(Waraana Raayyaa Ittisa Biyyaa) dabalate fulbaana 7 irraa eegalee gaggeeffamaa ture goolabame. Waltajjiin muummicha ADWUI Kolonel Abiyyii(Abiyoot)dhaan eegalame. Jirramoo hin jirru jenna? Alaa leenca keessaa jaldeessa. Kanaaf eenyutu itti gaafatama? Tika federaalaa muuxannoo qabuun, teknoolojii harkaa qabuun odeeffannoo madda amanaa qindeessuu qaba jedhe. Kanaaf baajata dhimmi nageenya biyyoolessaa wixinatu, leenjii sadarkaa danda’amu hundaa ni kennina.

Amerikaa fi Israa’el waada nuuf seenaniiru jedhe. Qabxiin addaa Oromiyaa keessatti nagaa eenyu dhorke? jedhu ka’e. ABOn shanee uummata biratti akka hin amanamne dokumentarii qopheessuun dirqama jedhame. Irreecha hora Finfinnee irratti uummanni waamicha ABO shaneetiin alaabaa ABO, Tisheertii hooggantoota WBO qabatee bahuuf jira. Uummanni hangi kun kan deeggaru yoo tahe akkamiin uummata, shorokeessinee WBO keessa shororkeessaatu jira jenna jedhan. Armaan dura namoota maallaqa fudhatanii alshababi basaasaa turan isaanumti alshabaabi jennee hin qabnu? yaadni jedhu ka’e. Jeneraal Adam yaada kana, kaasee kolonel Abiyyiin gammachuun mirkaneesse. Miidiyaa irratti Ixoophiyaa Alshababii fi IS seene jenna. Sana booda irraanfachiisnee baasna jedhanii walii galanii jiru. Hojiin odeeffannoo waajjira tika federaalaa dadhabaa jedhamee komiin ka’aa jiru akka dhaabbatuufis nu gargaara jedhaniiru. WBO halkanii guyyaa adamsuuf, meeshaa gurguddaan rukkutuuf murteessaniiru. Nageenya Oromiyaa keessaa mirkaneessuu dadhabe jedhamee komishinerri jeneraalaa poolisii Oromiyaa Obbo Kaffaalee Tafarraa aangoo irraa bu’ee Komaander Taayyee Girmaa muudameera.

Kana malees hanqina fayyadama meeshaalee teknoolojii, odeeffannoo, manajimentii basaastotaa fooyyessuuf muudamni daarekteera kominikeeshinii Obbo Baalchaa Reebaatiif mirkaneeffamee jira

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.