Oduu adda addaa – Adoolessa 22, 2020

Oduu adda addaa – Adoolessa 22, 2020Qondaaltota ABO fi KFO torban lamaan kana keessa hidhaman
1. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa (Qondaala ABO)
2. Dr. Shugux Galataa (Hooggana ABO)
3. Dajanee Xaafaa (Qondaala KFO)
4. Kennasaa Ayyaanaa (Miseensa GS ABO)
5. Daawwit Abdataa (Qondaala ABO)
6. Mikaa’el Booran (Miseensa ShG-GS ABO)
7. Jawaar Mohaammad (Miseensa KFO fi rogeessa)
8. Dajjanee Xaafaa (Qondaala KFO)
9.Xurunee Gamataa (Qondala KFO)
10. Abdulbaasit (Saphaloo) Kadiir (miseensa KFO)
11. Lammii Beenyaa ((Qondaala ABO)
12. Caaltuu Taakkalaa (Miseensa ABO)
11. Baqqalaa Garbaa (I/A KFO)
13. Araarsoo Raggaasaa (Miseensa ABO)
14. Sooressaa Hundarraa (hojjetaa dhaabbataa mitmootummaa fi ogeessa fayyaa)
15. Abdii Laggasaa (Qeerroo)
16. Jaalataa Lammii (Miseensa ABO Eertiraa irraa gale)…
..


#Inbox Tsegaye R Ararssa Irraa
“Karoora Bilxiginnaa
=================
“1. Gabaasni biyyarraa argachaa jirru akka agarsiisutti, motummaan nafxanyaa Abiy Ahmed hogganoota, hayyoota, ogeessota, daldaltoota, fi beektota Oromoo sabboonummaan itti dhagahamu hundasaanii yeroo muraasa keessatti dhabamsiisuf karoora baafatee itti deemaa jira. Kanafis ammaa jalqabee hanga dhuma ji’a Fulbaanaa dhufutti (until the end of September 2020) hogganoota akka agartuu ijaatti ilaallaman ajjeesuu ykn hidhuu dhan siyaasa keessaa baasuf qophii xumurreerra jedhu. Kaan dararaa adda addaa irra kaa’uu dhan akka biyyaa bahanii hin deebine sodaachisuunis itti fufeera. Jawar fi Baqqalaan mana hidhaa keessa hanga jiranitti biytattiin “nu harkatti hin tasgabbooftu; isaan hiiknes nagaa hin argannu. Aangoo keenyas eegsisnee irra turuun salphaa hin ta’u. Kanaaf isaan lubbuun jiraachun isaanii miidhaa siyaasaa guddaa waan nurratti fiduf, isaan ajjeefamuu qabu,” jedhu warri bilxiginnaa. Sababa adda addaa uumanii ajjeesisuf akka deemanis shakkiin jira. Mana hidhaa keessatti balaa wayii uumani balaa uuman sanin sababeeffatanii galaafachuuakka danda’an uummannis beekee waan hundaafuu qophaa’uu qaba.

“2. Torban kana ykn torban dhufu keessatti dhaabbilee siyaasaa maqaa sabaatin (mirga sabaaf sablammootaatif falmachuuf dhaabbatan) kan akka OLF, TPLF, KFC, fi kkf akka galma dhaabilee siyaasaa irraa haqaman murtoon ni darba. Parlaamaan biyyattiitis, ammaa achi dhaabbileen akkanaa akka hin galmoofne kan godhu seera haaraa baasuf akka deemu baramee jira. Dhaaba siyaasaa mirga sabootaa irratti hundaaye ijaarun seer-malee akka ta’u seerri qophaa’aa jira. Siyaasa sabaaf sablammootaa (isa የብሔር ፖለቲካ jedhan kana) yakkanii akka seeran fudhatama hin qabaanne gochuuf yaalin jalqabameera. Ogeessonni seeraa warra nafxanyaa walitti qabamanii kana irratti hojachaa jiru.

“3. Dhaabbilee siyaasaa galma Boordii filannoo biyyolessaa irraa haqaman (kan akka OLF fi TPLF) irrattis tarkaanfileen ciccimoon akka fudhatamuf deeman miseensonni bilxiginnaa dudubbataat jiru. (By the way, Mariin MM Asmaraatti Isayyaas wajjin godhee keessaa kunis tokko akka ture beekkameera.)

“4. Akkasumas, sirna federalismi mirga sabaaf sablammootaa irratti xiyyeeffate kana diiguf gareen ogeessota seeraa uumamee haala naannooleen biyyaatti ittin ijaarramaniin irratti mariin ji’a tokko keessatti akka eegalamu beekkameera.

“Kana uummatati nuf dabarsi, Tsaggish. Halli jiru ulfaata dha. Hundumaafuu qophaa’un gaari dha.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.