Oduu Finfinnee fi Oromoo magaalaa Finfinnee

Oduu Finfinnee fi Oromoo magaalaa Finfinnee

Finfinne

Guyyaa har’aa mana barumsaa Afaan Oromoo sadarkaa 1ffaa Booree Galaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifas Silk Laaftoo Aanaa 01 mooraa manneen waliin jireenyaa(Kondominiyeemii)Oromiyaa keessatti argamu irratti abashoonni baay’inaan 42 ol ta’an gurmaa’uun mooraa seenanii jeequmsa kaasuun eegdota mana barumsaa fi barsiisota irratti lola bananii waardiyyaa mana barumsaa tokko hudhuun dirmannaa uummataatiin kaayyoon isaanii fashalaa’ee jira.

Dhimmi cimaan haalli uummanni Oromoo Finfinnee keessaa ulfaataa ta’us kan mooraa kanaa baay’ee yaaddessaa ta’ee akka jiru uummata mooraa manneen waliin jireenyaa(Kondominiyeemii) Oromiyaa keessa jiraatuu addatti yaaddessaadha sababni isaa Habashoonni xiyyeefannoo cimaa itti godhanii naannoo kana gaadu mootummaan Bikxiginnaa mooraa Shaneeti jechuun uummata kana farraja uummanni kun haala kana keessatti sodaa guddaan jiraata.

Dhaamsa Uummata Oromoo maraaf haala uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiru si’oominaan akka hordofu jechuun jiraattonni dhaamsa dabarfatanii jiru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.