Oduu Injifannoon addaa WBO ZK!

Oduu Injifannoon addaa WBO ZK!

tarkaanfii waloo Cibraa soddom booroo fi cibiraa Odaa Adoolaa, akkasumas, humna addaa Cibraa soddom guyyaa har’aa 3 / 06 / 2021

Humni addaa Cibraa soddom booroo guyyoota 5n dabre lola mootummaa gabroomfataa kallatti 3n lola irratti bane lola of irraa itisaa godhaa ture, guyyaa hari’a ( 03 / 06 / 2021) humni cibirraa soddom booroo fi cibiraa Odaa Adoolaa tarkaanfii haleellaa bakakkaa diina irratti buuse.

Kaleessa aanaa Gumii eeldalloo ganda malkaa gubaa bakka malkaa Huwwoolee lola marroo lamatti bufisiise bakka malkaa Roqaa jedhamutti barraaqaa sa’aa 6;40Am irratti haleellaa tasan bakakkaa itti buusee, battalatti qawwee BKM 2 fi Akm 21 irraa hiikuun lolitoota haleellaan bakakkaa itti bu’ee 100n lakkaa’aman madoo fi jiraan galaanatti raree hanga malkaa shukuttiitti lola bakakkaa itti buuseen loltoota diinaa 60 ol ajjeesee madoo hedduun galaanaa nyaachiisee, kan lubbuun hafetee magaalaa Udatiitti Gariin guurte 44 yoo ta’u, hanga ammatti diinni reeffaa fi madoo argameen alaatii kan galaanni nyaatee fi faca’e bade too’achuu hin dandeenne. Akkasumas, ajajaan sadarkaa koloneeraa maqaa isaa hin argatan konkolaata patiroolee 5 fi zuu 23 tokko ajjabamee konkolaata ambulaansii tokko keessatti argamtuu magaalaa Nageellee irraa gara magaalaa bulbulii dirqama Baacaa irraa fudhatee waraana kaleessa humna addaa Cibraa soddom booroo bakka biyyee Adiitti dugdaa duubaan haleelamee baqatee gara magaalaa bulbulii of duuba deebi’ee osoo birmannaaf fiiguu aanaa Gumii Eeldalloo bulibulii fi gaddaa idduutti , bakka sadii humni addaa Cibraa soddom booroo lola haxxeen konkolaataa patiroolii 3 fi konkolaataan zuu 23 deemuu guutumaa guutuutti WBO daaraa botoroo taasisee jira.

Bakka Allow bubisituu jedhamutti patrol 1, bakka Awaashi jedhamutti patrol 1 fi bakka dhakaa saddeeqaa jedhamutti patrol 1 fi konkolaata zuu 23 Fehatee deemuu zuu 23 waliin loltoota 50 olii ajajaan sadarkaa koloneeraa dirqama Baacaa fuudhee gara Bilbulitii deemaa ture dabalatee du’aan adabuun injifannoo boonsaa galmeesee jira.

I U Of!
AZK
03 / 06 / 2021


Tarkaanfiin Waraana Biliisummaa Oromoo Zoonii Kibbaan Fudhatamu Jabaatee Itti Fufeera!

SBS-Waxabajji, 3/2021

WBO Zoonii Kibbaa ganama kaleessaa Waxabajji, 2/2021 Godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadii kampii magaalaa Adaadiitti Qaqqalloon Buuttaa Gannalee Siidaa Gurrachaa yeroo waraanni mootummaa sakattaa’aaf barraaqaan kaampii ba’aa jiranitti dhukaasa irratti baneen 7 ajjeessun gariin lakkoofsaan baay’ee ammoo madeessuu beeksiseera.

WBO Zoonii Kibbaa Humni Addaa Cibraa Soddom Booroo kaleessaa Waxabajji, 2/2021 lola guyyaa shanaffaa waraana mootummaa waliin geggeesseen Godiina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eldallootti waraana mootummaa magaala Bulbulii fi bakka Irreesa Malkeesee qabatee bule jidduu seenuun bakka Biyyee Adii jedhamtuutti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesee hedduu madeessuu beeksiseera. Waraanni mootummaas bakka sanaa reeffaa fi madoo guurratee duuba deebi’uudha kan himame.

Waraanni mootummaa madoo fudhatee gara Udaatitti imaluun humna dabalataa gara Sansar Malkaa Alluutiin dhufe irratti WBO Cibraan Soddom Booroo faana dha’uun bakka Malkaa Huwwoolee jedhamutti waaree booda sa’a 10:00 tti fi bakkuma sanatti galgala keessaa sa’a 12:00 hanga 1:00 tti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesuun gariin madeessuu dabalee beeksiseera.

Oduma wal fakkaatuun WBO Zoonii Kibbaa ganama kana weerartuu 3F 5 fi Ambulaansii 1 barbadeessuu ibse.

WBOn Zoonii Kibbaa Cibraan Soddom Booroo waraana mootummaa magaalaa Nagellee irra 3F 5 fi ambulaansii 5n ka’ee WBO waraanuuf ba’e barbaadeessuu beeksiseera.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.