Oduu Naqamtee: Ajjeessanii ammayyu achumatti dhorkaa jiru!!

Oduu Naqamtee: Ajjeessanii ammayyu achumatti dhorkaa jiru!!

Oduu Naqqamtee

OMN: (Onk 24, 2020) Guyyaa Kaleessaa Onkoloolessa 23 magaalaa Naqamtee ganda 05 keessatti, waraanni Mootummaa Qeerroowwan shan (5) bakka tokkotti rasaasaan gara laafummaa tokko malee galaafate.

Qeerroowwan kunniin hiriyoota si’a baayyee bakka tokkotti dabarsaniifi wal biraa hin dhabamne ta’uu jiraataan magaalaa Naqamtee OMN-tti himeera.

Qeerroowwan kana keessaa namni 4 dhalattoota magaalichaa yeroo ta’aan, tokko dhalootaan Dambi Doollloofi guddinaan Naqamteedha jechuun maddi keenya kun ni dubbata. Kaleessa toora sa’a 5 fi daqiiqaa 30 keessa, Humni Addaa Poolisii Oromiyaa fi raayyaan Ittisa Biyyaa sochii Konkolaataa fi namaa magaalaa keessaa ugguruudhaan, paatirooliitiin gara qe’ee ijoolleen kun jiraniitti bobba’e kan jedhu namni kun, turtii daqiiqaa muraasaa booda dhukaasa hamaafi sagalee iyyaatu Ganda 05, bakka Qassoo jedhamuun beekamuu dhaga’amuu eegales jedha.

Ergasii as kan ajjeefame qeerroowwan kanneen ta’uu dhaga’uun hawaasni bakkichatti yoo birmatan, reebichaafi hidhaan maatii ijoollee ajjeefamaniifi namoota birmataniirratti raawwataa tures jedha.

Qeerroowwan kanneen keessaa namni afur (4) bakka tokkotti rasaasaan erga ajjeefamanii booda, saanjaatiin ammoo morma mormarra waraanamuu ija koo guutuutiinan arge kan jedhu ammoo Poolisii Humna Addaa maqaansaa akka dha’amu hin feenedha. Akka poolisiin kun jedhutti, ajjechaan kun ajjechaa tasaa osoo hin taane ajaja qaama olaanuutiin ajandaa qindaa’eefi tasgabbii dhabuu uumuuf akkasumas ammoo uummata rifaasisee afaan cuqqaaluuf kan uumameedha’ jechuun yaada OMN’iif kenne. Qeerroowwan ajjeefaman kunniin, Yisiyaaq Zalaleem, Heenook, Raagu’eel Haayiluu, Falmataa, Seefuu Kadir kan jedhamanidha.

Qondaalonnifi miidiiyaleen mootummaa ammoo kan ajjeefame, miseensota Abbaa Torbeeti jechuun dhimmichaaf deebii kan laatan yoo ta’u, miseensi Poolisii Oromiyaa OMN’iif bilbilaan yaada kenne garuu, dhimmichi soba jechuun, ‘kan ajjeefame qeerroo magaalattii keessatti dhageettii qabaniifi qabsoo Oromoo waggoota lama dura ture keessatti ijoollee aarsaa guddaa kaffala turanidha. Utuu isaan Abbaa Torbee ta’anitii silaa eda galgala sochiin baratamaan maqaa abbaa torbeen taasifamu maalif raawwatamare?’ Jechuun erga isaan du’aniis qaamni Abbaa Torbee jedhamu, magaalicha keessatti sochii taasisuusaa hime. Akka inni jedhutti, dubbichii Poolisoota uumama qabaniin muffii kaasee kaampii keessa buufatanitti, rakkinni uumamaa jiraachuu nuuf himee jira.

Reeffi Qeerroowwan ajjeefaman kanaa, bakka itti ajjeefamanii utuu hin kaafamin bulee, sa’a 24 booda amma uummatni jaarsummaatiin awwaalachuuf qophiirra jiraachuu, odeeffannoon garasii arganne ni mirkaneessa.
Oromia Media Network
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.