ODUU TARKAANFII WBO GGO hanga tokko

WBO Zoonii Giddu Galeessaa Tarkaanfii Fudhate!

Waxabajji, 13/2021

WBOn Zoonii GG Ona Abunaa Gindabarat ganda Awwaala Battee keessatti waraana Shaabiyaa fi liyyuu haalilii Amaaraa haxxee itti hidhuun 25 yoo ajjeesu 20 ol madoo dandammii hin qabneen adabuu beeksiseera.

Bifuma wal fakkaatun Ona Gindabarat ganda Daargee keessatti waraana mootummaa sakattaaf deemu WBOn haxxee itti hidhuun 20 ol yoo ajjeesu hedduu madoon adabuu itti dabaluun ifoomseera. Mootummaannis reeffa waraana isaa fi madoo helekooptaraan kaasuudha kan odeeffame.

Tarkaanfii kanatti kan dallane waraanni mootummaa ummata fayyaaleyyii 6 ganda Dargee seenuun bifa sukkanneessa ta’een ajjeesuun beekameera. Lolli yeroo ammaas naannoo sanatti itti fufee jiraachuun barameera.


Waltajjii Oromiyaa
Dagam, Yaayyaa Haroo

Waxabajjii 12, 2021, iyya Handaanqoo jala, WBOn mooraa diinaa hajaja waraana Xoophiyaa kolonel Ababaawu jedhamuun durfamu maesuun dhukaasa ittii bane.

Qeerroo fii qarreen Oromoo, mooraa diina marsuun xiyitii akka qaanqee asii fii achii xaaxeessuu jalqabee saatii muraasa booda, kolonel Ababawu fii ashkaroota isaa 40 kufisee reenfashii irraa ce’ee warra madooftee watwaachaa turte 20 achumattii dhiisee tarkaanfii isaa ittii fufuun, makiinaa 2 achi turee fii waan mooraa sana keessattii diinnii ittii fayadamaa ture gube.

Magala Garbba Guraacha tii lola tasifameenis, Gaadduu Habashaa ajeesuun WBOn mirga dibatee yoo deebi’u, loltoota Habashaa birmanaaf kaachaa turte 10 galaafatee nagaan bakkee ofiittii deebi’anii jiru.

Habashaan sodaan kirkiraa turte, reeffa fi madoo ishii gara mana yaala Fiichee ti gurachaa akka turtes odeefannoon ni addeessa.

Our struggle is to recover our authenticity and self integrity. Our Oromummaa has been complete victim of the Habasha domestication process and now we no longer want to be the victim. That is why we want to change our situation. We fight in order to recover our personal freedom, the freedom to be who we really are, the freedom to do what we really want to do.

Hence, our rebellion is an act of trying to change the situation that we don’t like. As we keep trying, and trying, and trying, the war may look endless but there will be an end to it. We don’t doubt that!

Our minds are free from self hate born out of the domestication process and we ask our people to engage in a war against the part of their mind that make them choose fake identities over their own true self. We ask our people to fight part of their brains that guides into their personal hell and free themselves.

Let’s win a war between the authentic self and the tyrant that live in our minds and guide us to a wrong direction.


ODUU TARKAANFII WBO GGO

Guyyaa 12/6/20 21 ajaja waraana pp RIB kaabaa shawaa koloneeraa Ababaawu dabalatee lolituu pp 40 ajjeesee 20 madoo, konkolaata patiroolee 2 hojiin ala taasiisuun injifannoo cululuqaa galmeesse.

Gootichi waraana bilisummaa oromoo Zoonii GG konyaa kaabaa fi kaaba lixa shaggar keessa socho’u; barii barraaqaa sa’aatii 11:00 aanaa dagam ona yaayyaa haroo jedhamu keessatti bakka qubsuma(kampii) waraana pp fi wajjira pp gandummaa guutummaatti barbaadeessse.Xaa’oonis gubateera.Onuma kana keessatti ganama lola haxxee sa’aatii 1:30_2:30 gaggeeffameen patiroolii lama guutuu barbaadeessee ajaja waraanaa koloneeraa Ababaawu kan jedhamu irra guddaa magaalaa Gabraguraachaatti dedeebi’uun WBO solulaa mogor ni dhabmsiisaa,ni baasaa jechaa dhaadachaa ture dabalatee loltuu 30 waliin daraa botoruu taasiise .Dabalataan humna lafoo patiroolii duraa fi duuba deemaa ture lola humna lafoo kana irrattis sa’aa walfakaatatti tarkaanfii wBOn qindoominaan fudhateen 10’n ajjeesse. walumaagalatti loltuu gabroofataa 40 ajjeesee Humni waraana pp hamma namoota 20 olii madoon taasiisuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Reeffa fi madoo ampulaansii 3fi patiroolii tokkoon gara ficheetti geessitee jirti.suuraa fi vedio Injifannoon kanaa haalaa network balleesiteen isin dhaqabsiisuu hin dandeenye akkuma arganneen isin biraan geenya Injifannoon itti fufa!Bilisummaan dhiigaa fi lafeen dhufa.!!

I U Of!
Wax.12/2021


Information received from residents

“On June 11, 2021, there was heavy fighting between the Eritrean Armies ( Shabiya Armies) and the Oromo Liberation Army (OLA) in the West Shawa Zone of Gindebarat District. On this fighting, the Shabiya armies were badly hit and they are on the run. However, as an act of revenge, they are killing civilians in the area. So far, six local civilians have been killed by the Eritrean soldiers. They are :
1. Sabbooqaa Barsiisaa Camadaa
2.Lataa Koorsaa Didaa
3. Warqiisaa Asaffaa
4. Abrahaam Beekumaa
5. Darajjee Maammoo
6. Daadhii Baqqalaa
The rest of local residents are running from their homes to safe their lives. As usual the Eritrean armies continued looting private properties.
We ask Oromia citizens abroad to follow up on the situations in Oromia and atrocities on Oromo civilians and make our voices heard to the international community.”

In North Shagar and Horo Guduru, the victory has been won by WBO.
===========================
1. North Shager Dagam was between WBO and Abiy’s attack and taking special commander from the north of the zone and Colonel Nigatu was found in Homicho Amunation Ambo and now taking special order from Abiy 2 people killed in Shager including a lot of soldiers that were held today in Shager.
2. WBO in the west zone in the same way which the government trained in war has killed 74 people in federal police.
In 3. in Gindabarat many Shabiya soldiers have been killed in the same manner.
Oromia will be free!

Oduu Tarkaanfii WBO Giddu gala Oromiyaa

Guyyaa kaleessaa 12/6/2021
Gootichi waraana bilisummaa oromoo Zoonii GG konyaa kaabaa fi Kaaba lixa shaggar keessa sochu’u;ganama barii sa’aatii 11:00 irratti Aanaa Dagam Ganda Yayyaa Haroo jedhamu waajjira pp Fi Buufata waraana PP kaambii Qrree jedhamu barbaadeesse jira.
WBO’n haaluma fakkaattuun ona Yaayyaa Haroo bakka addaa Kobashee jedhamutti haxxee hidhuun humna pp paatiroolii lamaa Guututti barbadeesun waraanaPP 30 Ajeesee Humna lafoon deemtu10 ajeesee14 maddoo damdamii hin qabneen adabee jira. lola kana keessaatti Koloneel Ababaw namni jedhamu Dhalataan Godina Arsii warra du’an kana keessatti akka argamu Ajajaan WBO Onichaa ibsan.
Reeffa fi madoo ambulaansii 3 fi paatiroolii 2’n feetee gara godina shawaa Kaaba magaalaa ficheetti deemte.
Injifannoon ummata oromoof

ODUU TARKAANFII WBO Zoonii Giddu Galaa
***********************************************
Guyyaa 12/06/2021 ajaja waraana PP RIB Kaabaa Shawaa Koloneeraa Ababaawu dabalatee lolituu PP 40 ajjeesee, 20 madeesee, konkolaata patiroolee 2 hojiin ala taasiisuun injifannoo cululuqaa galmeesse.
Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Giddu Galaa Konyaa Kaabaa fi Kaaba Lixa Shaggar keessa socho’u barii barraaqaa sa’aatii 11:00 Aanaa Dagam ona Yaayyaa Haroo jedhamu keessatti bakka qubsuma (kampii) waraana PP fi Wajjira PP guutummaan guutummaatti barbaadeessse jira. Xaa’oonis gubateera.
Onuma kana keessatti ganama lola haxxee sa’aatii 1:30 – 2:30 gaggeeffameen patiroolii lama guutuu barbaadeessee ajaja waraanaa koloneeraa Ababaawu kan jedhamu irra guddaa magaalaa Gabraguraachaatti dedeebi’uun WBO solulaa mogor ni dhabmsiisaa, ni baasaana jechaa dhaadachaa ture dabalatee loltuu 30 waliin daraa botoruu taasiise.
Dabalataan humna lafoo patiroolii duraa fi duuba deemaa ture lola humna lafoo kana irrattis sa’aa walfakaatatti tarkaanfii WBOn qindoominaan fudhateen 10’n ajjeesse. Walumaagalatti loltuu gabroofataa 40 ajjeesee. Humni waraana PP hamma namoota 20 olii madoo taasiisuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Reeffa fi madoo ampulaansii 3fi patiroolii tokkoon gara ficheetti geessitee jirti.
Suuraalee fi vidiyoo Injifannoon kanaa haalaa network balleesiteen isin dhaqabsiisuu hin dandeenye. Akkuma arganneen isin biraan geenya.
Injifannoon itti fufa!
Bilisummaan dhiigaa fi lafeen dhufa.!!
I U Of!
Wax.12/2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.