Oduu Waraana Eertiraa fi odu gara garaa

Waraanni Eertiraafi RIB dheeda Booranaa Liibaniitti ummata hiraarsa jiraachuu jiraattoonni OYItti himan .

OYI-Wacaabajjii 5,2021

Godina Booranaa Liiban aanaa Liiban, Gumii Eeldalloofi magaalaa Nageellee Booranaatti waraanni Eertiraafi RIB kaleessa ganama Elekoptoraan dhufee, Booranaa Liiban weeraraa jira. Uffata RIB uffatan, afaan Oromoo hin beekan. Amaariffas nama takaantakkeetu beeka. Ummata hiraarsaa jiruu jedhu jiraattoonni.


Hidhan Godina Booranatti jabaachaa jira Hojii irraayis wal hari’aa jiran
Godina Booranaa Aanaa Miyoo Hiddii Lolaa Keessatti Bulchaa Aanaa Kan ta’e Jarsoo Aannaa Yeeroo Darbe Dargaggagoo Tokko Gombisaati Ajeesun isaa ni yaadatama. Amma ajeechaaf hidhaa bira darbee Hojii irraa nama ari’aa jira. Bifuma kanaan Taganee Araddaa Nama jedhamu halkaniin buufata poolisii aanaa Miyoo keessaa baasanii kaambii humna Addaa geessuun akka hamaa dhaananii, amma du’aaf jireenna jidduu jira. Maatiin Taganee nyaata fidaniifii jennaan, olka’ee fudhachuu dhadhabe. Mana yaalaas ni dhowwan
Nama Biqilaa Jedhamu Tokkos Ilaacha Shanee Qabdaa Shanee Sodaattaa Jechuu. Hojjataa Faayinaasii Aana Miyoo kan Ture Hojii irraa Kan Hari’e Jaarsoo Aannaa Ta’uu Beekkame.


Jawar faa lagannaa nyaataa eegalan
Jawar dhukkubbiin ilkaanii waan haala malee itti jabaatee hirriibaa fi nyaatas dadhabsiiseef yaala gaafatee dhoorgan. Kan akka Jawar hin yaalamne kallattiin ajaja kenne Abiy tahuus qabatamaan mirkaneeffannee jirra. Waan nama dhibu halkan mana yaalaa si geessina jedhaniin. Jawaaris halkan deemuu dide. Osoo guyyaan jiruu maaliif halkan mana yaalaa geessuun filatame? Shira tolfametu jira jechuudha.
Sababa kanaan Jawar faa yeroo ammaa lagannaa nyaataa eegalanii jiru. Kan lagannaa irra jiran Jawar, obbo Baqqalaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xaahaa, Boonaa Tibbilee fi Geetuu dha. Gaafiin isaanii Jawar yaala akka argatudha.
Kan kallattiin ajajee akka Jawar hin yaalamne dhoorge Abiyyi waan taheef dhimmi kun dhimma mana murtiitti ilaalamuu danda’uu miti. Humna mana murtii oli.
Jawar lagannaa guyyaa 40 geggeessaa turaniin baay’ee miidhamee kan ture yoo ta’u qaamni isaa humna dhabee kan baay’ee laafedha. Kanarratti nama miidhaan duraatuu irra jiru sababa dhukkubbii ilkaaniitiif nyaata nyaachuun erga itti ulfaatee bubbuleera. Kanatu akka daran miidhamu taasise. Ilkaan erga dhukkubuu eegalee yaalas gaafachuu eegalee bubbulee jira.
Ummatni Oromoo nama jabaa isaa kana yaalchifachuutu irra jira.


Mootummaan Itoophiyaa TPLF Wajjiin Araaramuun Barbaada Jedhe!
Waraanni Tigraayitti taasifamaa jiru dhiibbaa guddaa mootummaa Biltsiginnaa irratti uumee jira. Yeroo ammaa waraanni Kaaba biyyattii keessatti deemaa jiru kan hammaate yoo tahu, gareen mootummaa Biltsiginnaa araara akka barbaadu Mootummoota Alaatti himaa jira jedhameera.
Waraanicha moo’adheen jira; TPLF balleesee jedhaa kan ture mootummaan yeroo ammaa kanatti garuu garee jaarsummaa TPLF wajjiin taa’u hundeessaa akka jiru odeessi Finfinnee irraa arganne ni addeessa. Tahus, TPLF haala duree waan kaa’eef murtiin araara TPLF wajjiinii kun milkaawu akka hin dandeenye himamaa jira.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.