Olmaa mana murtii Buraayyuu.

Olmaa mana murtii Buraayyuu .
_________________
Galmee Qondaala ABO Jaal Gadaa Gabbisaa har’a mana murtii dhihaachuun himaata ittiin shakkaniif poolisiin ragaa dhabuun ammas yeroo dhumaaf ragaa akka itti dhiheessuuf manni murtii beellama yeroo dhumaaf har’a gaafa 4/8/213ti yoo bellamaan, galmee biraa kan Jaal Battee Urgeessaa fi Konkolaachisaa isaa Jaal Wandawasan Abdulqaadir irratti himata dhihaate manni murtii ilaaluun mirga wabii qarshii 5000n tokko tokkoo isaaniitiif wabii akka eegan gochuun sa’aatiitu gahe jedhanii har’a osoo hin baasiin bulchan, waan boru ta’uu danda’u waliin kan dhageenyu ta’a.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.