Olmaa Oromia, Waxabajjii 9, 2020 – 1Ibsa Komishinii Poolisii Oromiyaa

Poolisiin Oromiyaa Yakka ittisuu, Nageenyaa naannoo mirkaneessuu fi Heeraa fi seera kabjee kabchiisuu malee hojii biraa hin qabu.

Bu’uruma kanaan yeroo kamiyyuu caalaa humna Poolisii Humna Addaa Oromiyaa cimsuudhaan nageenya Uummataa eeguu itti fufee jira, haata’u malee warri nageenyaa Oromiyaa fi Oromoo hin jaallanne, humna Gaachana Uummataa ta’e kana yeroo adda addaa ta’e jedhanii maqaa balleessuudhaan ajandaa siyaasa isaanii taasifachaa jiru.

Sa’a kana irraa eegalee abbaan fedhe maqaa Poolisii Humna Addaa Oromiyaa akka xureessuu fi gabaa siyaasaatiif dhiheessu hin hayyamnu.

Dhimma Diinshootiin wal-qabtee ololli oofamaa jiru dhaabachuu qaba. Dhimmichi walitti bu’iinsa namoota dhuunfaa ta’uun beekamee seeraan qulqulla’aa jira, haata’u malee namoonni tokko tokko keessumaa Jawaar Mahammad Fuula Facebook isaa gubbaa irratti odeeffanoo sirrii hin taaneen Uummata burjaajessaa jira, kanaafu maqa balleessiin armaan gaditti Afaan Ingiliffaatiin gadi-dhiifamee fi kkf wal-qabatee ragaalee biroo of-harkaa qabnu dabaluudhaan seeraan kan gaafannu ta’uu irra deebiidhaan ni beeksifna.

Waxabajjii 2-2012 (Waxabajii 9, 2020)Odeessa-Najjoo

Najjoo
=========
Humni waraana faashistii itiyoophiyaa kan kaambii waraanaa Najjoo iddoo adda addaa qubattee jirtu gara Magaalaa Naqamtee deemtu jedhamee itti himamee waan jiruuf hin deemnu hin deemnaa irratti wal nyaachaa jirti.Erga deemuun keenya dirqama ta’ee abbaa qabeenyaa Magaalaa Najjoof naannoo ishee saamnee deemna jechaa jiru.kanaafuu uummatni magaalaa Najjoof naannoo ishee kanneen
1.Mana Warqee qabdan
2.daldaltootnii suuqa xixiqqoof gurguddaa qabdan
3.Abbootiin hootelaaf hojjettootni mootummaa akkasumas shamarraan oromoo naannoo kana jirtan jabeessaa of eeggadhaa.Dammaqaas yeroo isheen guurrattu hordofaan dhaamsa keenya
======================
Warraaqsi Galaana Uummataa itti fufa
====================
Jedhuu jiraatonni Magaalaa Najjoo
###Guyyaa 07/06/2020
##Injiffaannoo WBO Zoonii Kibbaa

##Godiina Gujii Baha
##Aanaa Gooroo Adoolaa
##Jiddoola #Andaqaa

Irree fi gachaannii ummaata oromoo WBO Zoonii Kibbaa Godiinaa Gujii Baha keessaa Sochoo’u guyyaa 07/06/2020 waraana mootummaa pp maqaa sakaataa jedhun ummaata oromoo darara jiruu irratti Aanaa Gooroo Adoolaa Ganda Jiddoola bakka adda Andaqaa jedhaamuti tarkaanfii fudhaaten 13 ajjeese 6 madoon adaabee jira.

IUOf!!!!
AWO WBO Irraa!!!!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.