OMN Oduu Ijoo; Qophii Addaa Turtii loltuu Waraana Bilisummaa Oromoo (Fulb 16, 2021)

OMN Oduu Ijoo (Fulb 16, 2021)

OMN_ Qophii Addaa Turtii loltuu Waraana Bilisummaa Oromoo Dr. Jabeessaa Adnaan waliin taasifne!


1 thought on “OMN Oduu Ijoo; Qophii Addaa Turtii loltuu Waraana Bilisummaa Oromoo (Fulb 16, 2021)

  1. Television Getachew Redda bitateedha . Dur ture midiyaa Oromoo amma midiyaa Alsiisi fi Getachew Raddaa ta’e. Midiyaa qabeenya hawaasa oromoo diyaasporatin dhabbatee gurgurattani. Fokkisaa nama kessaa bahatii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.