ONN: Gaaffii fi Deebii Wallisaa, Qabsaa’aa fi Goota Oromoo Artiist Michuu Seenaa Waliin Taasifame

ONN: Gaaffii fi Deebii Wallisaa, Qabsaa’aa fi Goota Oromoo Artiist Michuu Seenaa Gaazexessaa Dhaabasaa Waliin TaasifameHidhamtoota siyaasaa Oromoo ta’an kannneen armaan gadii amma illee hin hiikamne:
1. Abbabaa Urgeessaa
2.Qajeelaa Galaanaa Gabbisaa
3.Haabtaamuu Haacaaluu
4,Tokkummaa Muldhisaa
5,Dagaagaa Biraanuu
6,Deebiisaa Feetuu
7,Yooseef Didhaa
8,Deebiis Baldhinaa
9,Naaol Shaameeroo
10,Yoohaannis Urgeessaa
11,Baay’isaa olaanaa
12,Addunnaa Baqqalaa
13,Kaliil Usmaan
14,Ashanaafii Tashitaa
15,Abdii Laggaasaa
16.Bakkalchoo Mikaa’el
17.Darajjee Dhaabaa
18,Faqqadaa Waariyoo
19,Taashoomaa Dirribsaa
20,Habtaamuu Bayyaanaa
21,Tasfayee Nugusee
22,Abbush Fiqiruu
23. Hundee Mangistuu
24, Amaanu’el Beekkataa
25,Abbubakar Nuur
26,Galaataa Caalaa
27,Shaashoo Anbaassaa
28, Addis uu Fayyee
29,Bojaa Girmaa
30,Jamaal Muummee
31,Kaffaloo Nigaatuu
32,shaafii Huuseen
33,Baqqalaa Dhaabaa
34, Baahiruu Luuccee
35,Gazzahany Addunyaa
36, Assaffaa Qusee
37, Lalisaa Maammoo
38,Eebbisaa Galataa Nagawoo
39,Jamaal Muummee
40,Nasraddiin Aliyyii

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.