ONN LIVE : Qophii Addaa komii jiraatonni Oromiyaa Lixaa, Ona Gidaamii fi WBO naannoo kanatti socho’a

ONN LIVE : Qophii Addaa komii jiraatonni Oromiyaa Lixaa, Ona Gidaamii fi WBO naannoo kanatti socho’a


ONN LIVE : Qophii Addaa komii jiraatonni Oromiyaa Lixaa, Ona Gidaamii fi WBO naannoo kanatti socho’an mootummaan keemiikaala summa’aa gargaaramuun midhaa gessisee jira kan jedhu ilaalchisee ogeessa dhimma fayyadama meeshaa waraanaa keemikaalaa kan qoratu miseensa Raayyaa ittisa biyyaa Ameeriikaa Kan ta’ee Adaamaa Roobaa waliin marii godhamee .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.