OPDO Sobaan Gammada jetti. Raya Abadura Abagaro itti himi.

OPDO Sobaan Gammada jetti. Raya Abadura Abagaro itti himi.
Magaaloota Oromiyaa guyyaa har’aa
Mar 7, 2019 Hiriira Mormii gaggeessaa oolan keessaa:

1) Awwadaay
2) Adaamaa
3) Asallaa
4) Adaabbaa
5) Ajjee
6) Asaboot
7) Baalee Roobee
8) Bulbulaa
9) Ciroo
9) Diksiis
11) Gudar
12) Gindhiir
13) Galamsoo
14) Qullubbii
15) Hirna
16) Walloo Kamisee
17) Shashaamannee
18) Holotaa
19) University Jimmaa
20) Haramayaa
21) Sulultaa
22. Amboo
23. Dirree Incinnii
24. Dodola
25. Bale-Robe
26. Koyyee Facce
27. Aqaqi
28. Kality
29. Kilinto
30. Ali fi bakkewwaan hedduuti gegefamaa jira

“Dhaadannoo Hiriira guyyaa har’aa keessaa muraasa:
1) Lafti keenya Lafee keenya kan janne ni Dagattaanii yaa Opdo qeerroon Riphanaan waan Du’e Seetanii,
2) ABOn Abbaa biyyaati, Wbon Gaachana ummata Oromooti,
3) Opdon gantuudha gantuun ummata Oromoo bakka hin bu’u,
4) Dhaabni ummaata Oromoo ABO/OLF dha,
5) Jaalataniis Jibbitaniis Finfinnee tan Oromooti,
6) #Abiy fi #Lammaan Ilmaan Oromooti malee mootummaa ummata Oromootii mitti (Dhaanannoon kun kaleessaas dhaga’ameera) Qabsoon keenya hanga mootummaa mataa keenya hundeeffanutti itti fufa,
7) Abon nu bulchuu qaba, Osoo dhaabni ummata Oromoo ABOn nu bulcha ta’ee Finfinnee qaaxa tan Oromoo taate, Mirgi Abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabdu hatattamaan nu hin mirkanaa’u taanaan, Sirni Nama nyaataan
EPRDF/OPDO Aangoo gad dhiisuu qaba,
9) #Jaal_Marroo Cina dhaabbannee bilisummaa oromoof walabummaa Oromiyaa ni mirkaneeffanna,
10) Furmaanni nuti qabnu Abon nu bulchuu ykn Keeyyanni 39 hojii irra nu Ooluu qaba,
11) Opdon Finfinnee akkuma gurgurteetti hatattamaan bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebisuu qabdi, Fi kkf jadhanii
sagalee isaanii dhageesisaa Oolan” Kaadiree OPDO Qoosaa dhiisaa Sagalee Qeerroo Oromiyaa dhageeffadhaa! Furmaata
hatattamaa kennaa!

#Hubachiisa
Hiriirri mormii guyyaa boriis guutummaa Oromiyaatti! hanga gaaffiin keenya deebisaa ummaatni keenya barbaaduun nu
deebiitu itti fufa!

#Ka ‘ii_qeerroon_Oromiyaa!!
Abbaa biyyummaa kee mirkaneeffadhu!
((((((Boorraattaa diina)))))))))) (@)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.