OPDOn Leenji Waraanaatiif Qeerroo Waamaa Jirti fi Oduu gara garaa

OPDOn Leenji Waraanaatiif Qeerroo Waamaa Jirti fi Oduu gara garaaOPDOn Leenji Waraanaatiif Qeerroo Waamaa Jirti.
—————>
Dhaamsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Darbe.

Qeerroo fi Uummata Oromoo Hundaaf:-
Akkuma argaa Jirtan Sochiin Siyaasaa Ethiopiaa keessati gaggeeffamaa jiruun yeroo ammaa Sabaa fi Sab Lammoonni hundi Dhimmaa Eenyummaa ofi isaani irrati xiyyeeffatani Qabsoo gaggeessaa jira. Biyyattiin Unkurama Siyaasaa hamaa keessa galtee jirti. Namni Waraanaa RIB keessa jiru saba irra dhalate qofa deggeruu jalqabee jira. Kanumarraa ka’uun Tokkummaan RIB keessa Diigamee jira. Uummannis RIB akka malee jibbeera.Akka Mootummaa Tigirayiti Mootummaan Tigiraayi humna Waraanaa cimaa ijaarrate of qopheessee ta’aa jira. Mootummaan Amhara immoo Jaarmiyaa Siyaasaa Naannoo Amharaati argaman Kan Waraana qaban akka G7 fi ABN of jalati dhoksaan Waliigaluun Humna waraanaa qaban Qindeessuun of qopheessani Finfinnee oromoo irraa fudhachuuf Sirbaa jiru. Gama OPDOn tiin immoo Aangoo fi Taayitaan biyyaa harka ishee Waan jiruuf Warra habeshaaf haala mijeessuuf Humna Waraanaa RIB WBO ti duulchisaa jirti.Lola deemaa jiru kanaan RIB baayeetu dhumaa jira, Miseensoonni RIB meeshaa baatani jiran gara itti meeshaa gatani bahan dhabanii Dirqamaan Waraanaa keessati eegamaa jiru. Lola RIB fi WBOti godhamaa jiruun RIB tokkoonshee deebitee galaa hin jirtu.Kanaaf Yeroo ammaa Mootummaan Humna dhumataa jiru bakka buufachuuf Dargaggootaan Waraanati Galma’aa jedhani Waajjirri Nageenyaa Beeksisa baasuun Qeerroo Goyyomsuun Qarshii Guddaa kennaniif akka Leenji Waraanaa Mootummaaf Galma’an Gochaa jiru.Kanaaf Qeerroon Qarshi isiniif kennamu fudhaa garuu akka Leenji hin deemne isiniif dhahamna.Abbaan Leenji feetan immoo WBO naannoo keessan jiruti makama. Namoonni fira qabdan Gorfadhaa amma Warri meeshaa qabatee RIB keessa jiru iyyuu gara itti Gadhiisee galu dhabee rakkataa jira.


#OPDOn Ammallee shira xaxuushee itti fuftee jirti.irratti baraa!!.

Guutu oromiyaatti tahuuf deemuf jira!!IJJII KEENYAS ISIIN ARGA JIRA!!

Maqaa leenjii poolisii magaalaa finfinnee jedhuun bulchiinsa magaalaa keessaa ganda ganda irraa nama 10 nii ol fuutee hojii basaastummaaf leenjiif finfinneetti erguuf namoota filataa jirti.kunis icciitii isaa dhoksitee barattoota hojii xummuranii taa’an waan faayidaa addaa qabu fakkeessitee dorgomsiisaa jirti.ulaagaan filannoo 
1) ilkaan guutuu
2) kan hin fuudhiin ykn hin eerumiin
3)hojii dhabaa
Akka ta’e hubatameera .kanaaf akka bulchiinsa magaalaa keessaniitti namoota leenjii kana deeman of keessaa baastanii maqaasaanii QBOf akka laattan isiniin jenna.
Gadaan gadaa bilisummaati.


1 Comment

 1. Ilaalecha,
  1. Gafaa oromon Ayer Tena, Alem Gena, Alem bank, Asko, Kotebee, Bole, fi Dukem irraatii Demograhiin jijiraamu (demography change)yeroodhumaa dhiyoo kana kessatii yoo ta’uu namuu homaa hinjenee, Kan dhurrii ogaa 150 hadhisinutii. Ammaa immoo gafaa namiin kumaa shann Finefinee kessatii qubatee jedhamee gafaa “demography change” jedhamuu, kan Oromo hoo, kan Koyee Facee irraa buqa’uu “demography Change” mottii, akkumaa Ethiopiatuu, Oromon gafaa badaalaamuu calii jedhema, kanaf Oromon mana Ethiopia Jedhamuu kessaa nan bahaa, nattii hin tole yoo jedhee ittii faradamaa, anii natii hin fakkatuu; “Giif beza ye Oromo hizib lay”, Kanaf akkumaa Ethiopia tu kabajaa baarebaachissu fi debii barebachisuu umaataa kanaf yoo kenamuu bate dubiin hametuu ta’uun isshee fi Ethiopian wan biraa fakkaachuun hin haffuu. Mana tokkoo kessaa namiin kan jiratuu yoo ittii tole dha, kana achii nan bahaa jechuun ni dhufaa, kana jechuunis mirgaa. Kanaf umaataa Oromodhaf “Fair” ta’uun barebachissaadha. Kanaf manen Koyee Facee ottoo hin hiramiin ormomon nanoo sana jiru qorataamee addaan issaa fi jirenyaa issaa akkaa hin jijiraminee ta’ee akkaa debi’ee akkaa barebaachissutii jiraachuu qabaa.
  2. Warii jequmissii akkaa ka’uuf, gafaa manneen Koyee Facee kunn ijaaraamaan calii jedhanii lalaan, hojaa motummaa gahumaadhan wan hin bahaneef, akka biyaa gudatetii (Europe, America etc.) hojaa iraa ari’aamuu turaan ykn immoo offii issaniitiin hojaa issanii gadhii dhissu. Akaa Ethiopiatii immoo wan godhaamuu godhun barebachisaadha. “if the goevement accessories/local adminstrations gives the service well and do their job very well all this controversies will not be happening, Koyee Facee building won’t be built with out water; sewer; treatement plant etc.; so who is creating the problem? those accessories/loca administration who allow this building to be done without proper study. Now who is responsible for the Fauna and Flora damaged? Who is responsible for the ground water is going to be polluted? Who is responsible for the rivers is going to be polluted? Who is responsible for the demographic changes and cultural eradications happening and happened? Who is responsible for the minimized agricultural land? Who is responsible for the food shortage coming? People let us be fair”. So Projects should be studied thourly before they are implemented, once the ground water polluted it is so expensive to clean it and takes years to be treated, at least let us not damage what is available, let us conserve what is available, let us not increase desertification, those buildings could be done in Addis by benefiting those small houses, but being selfish makes the problem of Koyee Facee.”
  3. Oromon Tajajillaa affan oromodhan bulechinsaa magallaa Finfnee kessaattii aregachuu qaba, sunis kan ta’uu qabuf magalii Finfinee gabaan gudaan ishee ummaataa oromo wan ta’eef Bulechinsii magalii Finfinee hatatataaman afaan oromo Afaan hojaa godhu qabaa.
  4. Biyaa Ethiopiadhaf magallaa babalissun barebachissa hin Fakkaatuu, 1. Lola bayissaa, 2. Lafaa qonaf ta’uu xinessaa, 3. Dinagedee qotee bullaa midhaa, qotee bullan magalaatii galaa, hojii dhabedumaan ni bayataa, kun immoo jequmessaa umaa, 4. Xura’uumaan bishanii, xura’uumaan nanoo ni dabalaa, kanaf magallaa babalissunn midhaa gudaa fiddaa kanaf maglaa jiran ottoo hin balatiin gudissuu, fayedaa wan qabuu fakkataa.
  5. Wa’ee dulaa fi gajaraa, “ye Oromo hizib le zemenat dulaa yizoo Addis Ababa wistii sii hed manem dullaa yazee biloo yeferam yelee, zare minew addis neger hone. Huletegna gajara, gajaraa be Jimaa akababii yetekebere ye mamirechaa mesaria new, ye buna arem ye mimenexeribet new, sewoch gajeraa yizew gebeya yihedalu, mexexii bet yizew yiqemexalu, minew tadia zendro gejeran amirachuun mekkonen, xebenjaa minim ye mayamertewun zim tebeloo.tinish regaa madereg xiru yimeselegnal”
  Galaatooma !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.