OPDOn Weerara Ijibbaataa fi isa Dhumaa Oromoo fi WBO irratti Deemsaa jirti

OPDOn Weerara Ijibbaataa fi isa Dhumaa Oromoo fi WBO irratti Deemsaa jirti

Caamsaa 24/2019Via Waliif Birmanna

Caamsaa 23, 2019 – Kuni waraana Dr Abiy Ahamed fi Lemma Megarsaan tan ummata Oromoo fi WBO Oromiyaa Lixaa irratti boba’aa jiru. Oromoon alaa fi keessaa ummata isaa bira kan dhaabatu amma.

Fincila Maayii Garbummaa FMG Irraa

Aggaammii diinaa fi farraa Oromoo irree WBOn deebisna!

Akkuma dhihoo kana karooraa fi sagantaa ministerri waraanaa Obbo Lammaa Magarsaa ajajoota kutaalee waraana ittisa raayyaa impaayera itiyoophiyaaf walgahii dhoksaa labsii weerara isa dhumaa baasuu isaa isiiniif ibsinee turre. Haaluma kanaan duulli network balleessuun eegalame kana akka tahe barameera.

Duulli kun akkuma ibauu yaalletti kan ijibbaataa fi guyyoota 10f karoorfameedha. Akka oduun keessa beekettiin tokko jedhatte guyyoota 5niinis goolabamuu mala. Guyyoota eeraman kanneen keessatti moohamnaanis akka karaa nagaadhaan fixachuu barbaadanis gabaasaa keenya yeroo darbee keessatti tuquun keenya ni yaadatama. Kanas tahe sanas milkii fi injifannoo WBOtiin akka raawwatu shakkii hin qabnu. Kun yaemmuu tahutti araara ulaagaa guutuu qabuun hirmaannaa qondaaloota WBOtiin haaldureen barbaachisuun akka geggeeffamus abdii qabna.

Kun tahuu baatnaan lola keessa deebii hin qabneen kan itti fufu akka tahes jala murree himuu barbaadna. WBOn haala fedheenuu bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaatiif akka qabsoo hidhannoof qophii gahaa qabu beekamaadha. Waan taheef haasaa shiraa fi sossobbiirraa bilisa taheen geggeeffamuu baantnaan ummata keenya roorroo bara baraa keessaa baasuudhaan sirna nama nyaataa buqqisuuf kan itti deemnu taha.

GGXGti!
IUOf!

1 Comment

  1. Dr. Abiyi has already declared that he is the current Minilik of Ethiopia. Lately, he appointed obbo Lamama Magarssa to be to be his Gobena Dache.

    Please, make no mistake that the Oromo people are now fighting the 2019 Minilik and Gobena. The Aannolee Masscre was cutting off hands and breasts. Today’s massacre is a genocide by tanks and airplane. However, justice will prevail for the Oromo people very soon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.