Parents of Jaal Marroo (OLA Commander) were kidnapped and arrested

Parents of Jaal Marroo (OLA Commander) were kidnapped and arrested

Source: OMN

Haati Jaal Marrooo Dirribaa, reebicha hidhatoota Bilxiginaan irra gaheen fayyaan isaanii haala yaachisaa keessa akka jiru himame.
Akka namni OMN dubbise jedhutti waraanni Bilxiginaa Sanbata darbe guyyaa keessa gara sa’aatii 4tti haadha fi Abbaa Marroo Dirribaa qaban.
Waraanni Bilixigina wayta maatii Marroo Dirribaa ukkaamsanii wayta fuudhanii deemanitti, haadha Marroo irratti miidhaa cimaa geessisuu isaanii maddi kun ibsee jira.
Waraanni Bilxignaa manguddoota waggaa 60 (70) ol darara kan jiruu, ilmi isaanii Jaal Marroo Dirribaa mootummaa kuffisuuf lola adeemsisaa jira sababa jedhun ta’uu himamee jira.
Waraanni Bilixiginaa yeroo haadhaa fi Abbaa Marroo ukkaamsee fuudhee deemetti, mana jireenyaa isaanii illee guutummatti barbadeessanii jiru jedha namni OMN dubbise kun.
Reebicha waraana Bilxignaatiin miidhaan cimaan kan irra gahe haati Jaal Marroo Dirribaa fayyaan isaanii haala sodaachisaa irra yoo jiraate illee wal’aansa fayyaa akka hin arganne dhorkamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiruu jedhan.
Akka maddi kun OMNtti himetti Haalli fayyaa haadha Marroo haala yaaddeessa keessa jira.
Itti dabaluun firri, ollaan fi jiraatonni naannoo sanaa, Haadhaa fi Abbaa Marroo dhaqanii gaafachuu fi nyaata geessuuf akka hin dandeenye illee ibsee jira.
Karaa mana hidhaa isaan itti hidhamanii darbuu dhorkaa akka ture kan ibse maddi horii isaanii nama galchuu fi yaasu dhabanii alama oolanii bulu, gariin ammoo badanii akka jiran dubbate.
Qe’ee, midhaanii fi horiin Maatii Jaal Marroo Dirribaa akka manca’u Bilxiginaan Milishoota Gandaa dabaree dabareen ramadee eegaa jira.
Maddi kun dabaluun akka OMNtti himetti Maatin fi ijoolleen mana irraa baqatanii eessa akka jiran hin beekamu, kanaaf firri nageenya isaaniif yaaddoo guddaa keessa jiran.
Yakki akkasii kun bara bulchiinsa Abiy Ahmad kan nutti dhufeedha malee waan akkasii arginee hin beeknu jedhan.
Dabalunis akka ilaacha OPDOtti maatii qabsa’ootaa dararuun ummanni qabsoo dhiisee manatti galee taa’a jedhanii yaadan ta’ullee kun gonkumaa qabsoo Oromoo dubatti kan deebisu miti jechuun dubbatan.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.