PPn Hojjetaa Mootummaa Oromiyaa 500,000 Tahu “Diina” jechuun farraje!

PPn Hojjetaa Mootummaa Oromiyaa 500,000 Tahu “Diina” jechuun farraje!

Guraandhala 17, 2021

—————————-

Oduu Ammee
Har’a ganama walgahii ariifachiisaatu waajjira PP Oromiyaatti taa’ame. Ajandaan marii ammoo gamaggama leenjii Bilxiginnaan hojjetaa Naannoo Oromiyaa keessa jiruuf kennaa jiruu dha. Leenjiin paartii guyyaa afuriif geggeeffama jiru kun Kamisa boruu dhumata.
Gamaggama guyyaa har’aa kanarratti yaadota guyyoota lamaan kana hojjettoota irraa kahe bu’uura godhachuun mariin taasifame. Marii kanarratti:

-Hojjetaan 100% Paartii keenya waliin hin jiru,-Diina 500,000 baannee deemuu hin dandeenyu,

-Hojjetaan hundi miseensa paartii tahuun dirqama isaati,

-Hojjetaa miseensa hin taane ni hiina; ni ariina,

-Hojjetaa baayyeen hidhata mormitootaa qaba,

-Humna hidhate waliinis hariiroo qaba,

-Hojjettoota leenji irratti yaadota mormii kaasan akka hidhaman ykn ari’aman,

-Namoota ammaaf ejjennoon isanii hin beekamne akka hordoffiin basasaa irratti taasifamu jechuun kallattiin ka’ameera.

Guduunfaa leenjii guyyaa boruu kanarrattis, miseensa PP tahuun deeggarun dirqama hojjetaa hundaa akka tahee fi hojjetaan kana hin goone diina waan taheef, mootummaan mindaa hin kaffalu jechuun akka guduunfamu kallattiin ka’ameera.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.