Qabsoon itti Fufa


Hidhamtoota Siyaasaa bara 1992 kaasanii Ukkafaamnii namoota baayyee maatiin fi Ummatii Oromoo quba hin qabne baayyee akka jirani Sammuun Oromoo beekaa maqaa tarreessuu haa dhadhabuu malee isaan kanas nu barbaadaa namoota yaadatanii itti dabala…
……
1. Naadhii Gammadaa
2.Rattaa Moosisaa
2-Yohaannis Magarsaa
3-Yooseef Baatii
4-Yohaannis Waaqbushoo
5.Artis Jireenyaa Ayaanaa
6. Amanuel Gammachuu Dherreessaa
7.Dabaasaa Guyyoo
8. Gaarii Dhugumaa
9. Habtaamuu Bayyanaa
10.Kaffaaloo Nigaatuu
11. Waaqtolee Hayiluu
12. Yaalii Yaadataa
13.Fiqiruu Zallaqaa
14.Tasfaayee Abbabee
15. Maammoo Fiqaaduu
16 Gonfaa Makuriyaa
17. Mul’ataa Bayyanaa
18. Abdulrashiid Abduramaan
19. Abduramaan Musaa Ixxoosaa
20.Abduramaan Eessaa Mexxeessoo
21.Abdulrashiid Bashir Huseen
22.Aliyyuu Muummee Bokkoloo
23.Masfin Abbebee Abdiisaa
24. Bakar Mohaammad Abbaaseenaa
25. Bashiir Ahmed Mektaal
26. Bashiir Muusxafaa Aanchoo
27.Balaay Abarraa Jabanaa
28.Boggaalee Gonfaa Wayyeessaa
29.Cheerinnat Yamanaa Taaddalaa
30.Darguu Ittaanaa Gammachuu
31. Duulaa Mootii Oljirraa
32. Fayyeeraa Kitilaa Sanqallee
33. Girmaa Raggaasaa Wayyeessaa
34.Goobanaa Balaay Ayyalaa
35. Godaanaa Dooyyoo
36. Haliimaa Abdii Mohaammad
37. Hasan Mohaammad Hasan
38. Huseen Usmaan Saafaa
39. Jaatanii Kuunnoo Tundaa
40. Kadiir Zinaabuu Abbaabulguu
41.Kaffaaloo Abdiisaa Dhufeeraa
42.Kaffaaloo Tafarraa Dureessoo
43. Liiban Waariyoo Guyyoo
45. Mohaammad Daadhii Jaarraa
46.Masfin Ittaanaa Fufaa
47.Mohaammad Huseen Mohaammad
48. Musaa Umar Wadiyaa
49.Sayiid Hasan Bashir
50.Xaahir Mohaammad Usmaan
51.Tamaam Indiris Oonchoo
56.Tashaalee Shifarraa Raggaasaa
57 Yaasiin Addunyaa Dhaabaa
58. Zayinuu Abdoo Tamaam
59. Daani’eel Ayyaanaa
60.Faqqadaa Abdiisaa
61.Najiiba Xahaa
62.Darrajjee Damee
63.Mutikkuu wadajoo
64. Dirribee Ittaanaa Gammachuu
65. Kadiir Shaakur Musee
66.Liiban Waariyoo Guyyoo
67.Urgee Abbebee Qaabataa
68.Jumaa Rufaa’eel Amiin
69.Lammeessaa Boruu
70.Baqqalee Dagannoo
71. Abdiisaa Dhugumaa
72. Kaasahun Haftee
73. Siddiiqi Umar
74.Girmaa Milkiyaas Daaddoo
75. Kaasahuun Tarrafaa Mullataa
76.Barkeessaa Dhinaa
77.Dachaasaa Bayyanaa
78.Tamasgeen Adabaa
79.Alamayoo Dhugumaa
80.Takkalaa Oljiraa
81. Solomoon Tolosaa Tuchoo
itti dadabala……………..
Isaanii kunnis haa gadhiifaman.#OromoRevolution Sirni EPRDF Walgahii Muddituu irraa jiraachuun Saaxilameera. Qabsoon bilsummaa Oromoo hudhee wayyaanee raasaa kan jiruun cinatti waldiddaan mooraa waraana wayyaanee keessatti dhalatee jiruus daran jabaachuu odeessii keessa waraana wayyaaneeti bahaa jiru ifa godheera. Torbee Darbee Keessa agarsiisaa Waraanaa fakkeessuun (Show) Wayyaaneen godhaa turteen Qeerroofi uummatni akka rifatee sochii itti hinfufneef kan yaadamee fashalaa’uun keessattuu warraaqsii Biyyoolessa Oromiyaa Finfinnee seenuun wayyaanee sirna EPRDF haalaan kan rifachiisee waan qabaafi gadhiisan wallaalchisaa jiraachuu irraa walgahii muddituu koree gidduu walitti qabdee akka muddamaa jirtu saaxilameera!!
Wayyaaneen roga hundaan qabsoon injifatamtee jirtufi humna waraanaafi afaan qawwee qofarratti rarraatee kan mirga uummata Oromoofi saboota cunqurfamoo jala dhaabbachaa jirtu ta’uun ifaadha. Ammas haala muddamaa kana irraa Komaandi Poostii ishee labsuuf haa ta’uu ykn kufaatii ishee amantee Mootummaan Ce’umsaa jaarmiyaalee Siyaasaa biyyaatti hunda hirmachisuu akka hundeeffamu yaadde haa ta’uu wanti adda baafame hin jiru , murtii Walgahii muddituu booda dabarfamuu walumaan hordofna!!
Qabsoon Hanga Bilisummaatti Itti Fufa!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.