QEEYROO OROMOO 1979

QEEYROO OROMOO 1979

Abbaa Urjii irraa

Kalees boorumaa arraas boorumaa
Qeeyroon Oromoo didde gabrummaa
Tokkummaan jatti yaa bilisummaa!

Zinnaarri guutuu billawni qaraa
Farra walqixxummaa isaanii muraa
Qeeyroon Oromoo tokkoo kumaa gayaa

Addarra malee duuyda hin dhawamtuu
Daaraa godhuu malee diina hin dheeysituu
Qeeyroon Oromoo biyya sii hin gurgurtuU

Sirni gabrummaa hiddi isaa buqqa’ee
Ilmi namaa hundi hamma wal qixxaatuu
Qeeyroon Oromoo zinnaara hin hiikkattu

Gabrummaa diddee du’a filattee
Bineensaa wajjiin bosonatti galtee
Maaltu dandaya qeeyroon jabaattee

Abbaa Urjii
1979

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.