By | October 17, 2019


NAGEENYI BADHAADHAA HORDOFTOOTA QOPHII SAGALEE IRBUU. QOPHII HAR’AA AKKA QALBIIF TOLUTTI QINDEESSINEE KUNOO JABAA JENNEERRAA, WALIIF DABARSAA, YAADALLEE NU GUMAACHAA

-WBOn GAACHANA UMMATA OROMOOTI
-HUNDEE NAFXANYAA NI BUQQIFNAA
-HAADHA WARRAA BARSIISAA YIMAAM HIDHAATTI HIRAARAA JIRU DUBBIFNEERRA
KKF QABAA DHAGGEEFFADHAA .
GALTOOMAA, HORAA BULAA
SEENAA Y.G (2005)

One thought on “QOPHII SAGALEE IRBUU, Onkololessa 17, 2019

  1. Jabessa

    Yaa irbuu nu jaabadhu. Wan garri hojeta jirtati baayyee galatoomi. Nama heeduti si dhagefata jirati hoji garri jalqqabidee kana itti nufufi. Wan dandenyu hundummaati siiwajin dhabachuufi murteefanee jira.
    Galatoomi!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.