Raya Abadura Abagaro: Waayee OPDO maal jedha.

Raya Abadura Abagaro: Waayee OPDO maal jedha.


Via Oromiyaa Harmeekoo, Ebla 24, 2019
Wolgahiin ODP Aanaa Gadab Hasaasaatti Huyyoota 4 Dabreen Gaggeeffamaa Ture
ODP guutumatti Gara OPDO tti jijjiiramuu isaanii Ifatti muldhiseera

Wolgahii Kana Irratti Kan hirmaatan Caasaalee Gandootaa Kan isaanii Qofaan Dhoksaan Kan gaggeeffame yoo ta’u
Guyyoota Kanniin Namni tokko Mobaayila Qabatee aakka hin seenne Dhoorkamanii jiru

Haata’u malee Hirmaattota Yaa’ii kanaa Kanneen Heera biyyattii kabajan Irraa Akka dhagayaa jirrutti Filannoo Asdeemu irratti Darbuuf Dhaabbilee Siyaasaa Irratti Duula Hamaa Banuuf Keessattuu ABO Shanee gumii sabaa Irratti Duula hamaa Banuuf Qophaayaa Jiraachuuf Ummata Wolgahii irratti Argameen Nugargaaruuf Waadaa Nuuf Seenaa Jedhanii Namoonni heddu Akka Morman Hubatameera

OPDOn Aanaa Gadab Tanaan dura Qeerroo Bifa hedduun Ijaaruun Akka Qeerroon Wolshakkuuf
Wol Jibbu irratti Hojjataa Kan turan Yoo ta’u

Dhiyoo kana Sabboontonni Dhalattoota Aanaa Kanaa Kanneen Ta’an Qeerroo Wolitti Fudui irratti Hojjataa Jiraatanillee Dhimma Kana Akka hin Milkoofneef OPDOn shira Jabaa Xaxaa jiraachuun ni beekkama
OPDOn Aanaa Gadab dhimma Kanarraa Akka uf qusataniif

Waan heerrii biyyattii hin jajjabeessine Hojjachuu irraa Akka Uf Qusatan Gaafanna

Qeerroo Gadab Hasaasaa”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.